بیش از 240هزار سهم در تالار بورس کیش معامله شد

امروز شنبه 3مرداد ماه در تالار بورس کیش تعداد 246 هزار سهم داد و ستد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از تالار بورس کیش تعداد 246 هزار سهام معامله شده به ارزش 716 میلیون ریال می باشد که 43 درصد از این معاملات مربوط به خرید و 57درصد مربوط به فروش بوده است

امروز در تالار بورس اوراق بهادار کیش بیشترین معاملات از نظر تعداد و ریال بر روی سهام شرکت های: پتروشیمی مبین٫ پارس خودرو٫ سیمان فارس و خوزستان و از نظر ریالی: پتروشیمی میبن٫ فرآورده های نسوز ایران خودرو صورت گرفت.