ساعت كار جديد بانك ها در جزيره كيش اعلام شد

با هدف افزایش بهره وری ساعت کاری بانک ها در جزیره کیش تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش٫ بنابر اعلام دکتر جیرفتی و در پی تحقیقات صورت گرفته در خصوص تاثیر ساعت کاری بانک ها در میزان بهره وری آنان در جزیره کیش٫ ساعات كار بانك ها در این جزیره پس از ماه مبارك رمضان از شنبه تا چهارشنبه به ساعت 7:30  تا 15:30 و در روزهاي  پنجشنبه  7:30 تا 12:30 تغییر کرد.

معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به اينكه طرح تغيير ساعات كاري بانك ها پس از كارشناسي و بررسي هاي همه جانبه و در نظر گرفتن  نياز فعلي جزيره اجرايي شده است گفت: برنامه فعاليت بانك هاي جزيره كيش در دو نوبت صبح  و عصر، حدود 20 سال قبل و با توجه به نياز ساكنان و گردشگران در آن مقطع زماني تنظيم شده بود و با توجه به توسعه بانكداري الكترونيكي٫ کاهش مراجعات مردمی و وجود دستگاههاي خود پرداز در نقاط مختلف جزيره٫ تغيير ساعات كاري بانك ها برای انطباق با شرايط فعلي كار و فعاليت در جزيره كيش ضرورت داشت.

وي افزود : با توجه به اينكه طبق تحقيقات انجام شده میزان تراكنش بانك ها در ساعات بعد از ظهر كمتر از 10درصد است و فعاليت بانك ها در شيفت عصر تنها  افزايش هزينه٫كاهش انگيزه و خستگي كاركنان ٫ افزایش مصرف انرژی و تداخل زمانی با فعالیت اماکن گردشگری و بازارها را بدنبال داشت که اعمال این تغییر در ساعت کاری بانک ها باعث افزايش بهره وري ٫ تقويت انگيزه كاري كاركنان و ارتقاء سطح خدمات می شود.  

جيرفتي با بيان اينكه تفاوت ساعات كار بانك ها در جزيره كيش با سرزمين اصلي و همچنين بانكهاي خارجي  موجب بروز نا هماهنگي در ارتباطات في مابين بود گفت : با هماهنگي كانون بانك ها و جامعه بازاريان  طرح جديد ساعات فعاليت بانكها در جزيره كيش پس از ماه مبارك رمضان براي مدت سه ماه بصورت آزمايشي  اجرا مي شود و در صورت موفقيت طرح٫ دائمي خواهد شد.