رفع توقیف خودرو و موتورسیکلت های مستقر در پارکینگ های استان هرمزگان

دادگستری کل استان هرمزگان در راستای حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع اموال مردم و بیت المال، تسهیلاتی را برای رفع توقیف خودرو و موتورسیکلت ها در این استان در نظر گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دادگستری کل استان هرمــزگان طی فراخوانی جهت مساعدت در تســهیل رفع توقیف خودرو و موتورسیکلت های توقیفی در پارکینگ های سطح استان، تمهیداتی را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

 1- وسایل نقلیه ای که به هر دلیل حین توقیف سند رسمی آن در اخـتیار راننده خودرو نبوده است؛ با دســتور قضایی و با ارائه قبض پارکینگ قابل ترخیص است .

2- در خصوص خودروهای فاقد بیمه نیز امکان ترخیص خــودرو وجود داشته ولی اسـتفاده از خودرو پس از ترخیص مشروط به صدور بیمه نامه است . 

 3- در خصوص افراد فاقد گواهینامه، با اخذ و تکمیل فرم تعــهدنامه عدم رانندگی تا زمان اخذ گواهینامه امکان ترخیص خودرو با موتورسیکلت وجود دارد. 

 4 -در خصوص وسایل نقلیه ای که خلافی و جرایم رانندگی بالایی دارند؛ امکان اعتراض و رسیدگی درکمیسیون مربوطه و اخذ تخفیف و بخشش برخی از جرایم وجود دارد.

 5 - هزینه پارکینگ موتورسیکلت های توقیفی روزانه مبلغ دو هزار تومان و در هر حال به هر میزان ســابقه توقیف از سقف سیصد هزار تومان بیشتر نخواهد شد و هزینه خودروهایی که تا انتهای سال1401 توقیف شده اند به هر میزان سابقه برای خودرو سواری 25 میلیون ريال، کامیونت 35 میلیون ریال و کامیون 45 میلیون ریال است.

 6- در خصوص هزینه احتمالی حمل توسط جرثقیل ، موضوع مشمول 50درصد تخفیف خواهد شد.

 7- در خصوص موتورسیکلت و خودروهایی که شرایط اداری ترخیص را نداشته مانند پلاک قدیم ، فاقد پلاک یا خودرو غیر قابل استفاده با اخذ تعهدنامه و احراز مالکیت حتی با داشتن قبض پارکینگ و ارایه سابقه بیمه خودرو امکان ترخیص وجود دارد. 

 8- در خصوص وسایل نقلیه ای که با دستور قضایی توقیف شده اند با مراجعه به شعبه مربوط امکان رسیدگی خارج از نوبت فراهم است .

 بر اساس این گزارش، تمهیدات و شرایط ذکر شده از 11 آذر 1402 فقط به مدت 45 روز قابل اجرا است و پس از آن در خصوص وسایل نقلیه ای که مالک آن مراجعه نکرده است به عنوان مجهول المالک یا اعراض شده وفق مقررات نسبت به فروش و طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد.

 شهروندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعبه ویژه رسیدگی کننده این مهم واقع در دادسرای عمومی و انقلاب مربوطه مراجعه کنند.