تسهیل کاریابی از طریق سامانه جستجوی شغل در جزیره کیش

ثبت درخواست کارجویان جزیره کیش در سامانه جستجوی شغل، با هدف ایجاد شفافیت و پویایی در بازار کار میسر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، کارجویان جزیره کیش می توانند از این پس با مراجعه به آدرس اینترنتی https://shoghl.mcls.gov.ir نسبت به جستجوی فرصت شغلی اقدام کنند.

بر اساس این گزارش مراحل نام نویسی، ‌دریافت تاییدیه کاریابی، ارائه پیشنهاد شغلی، صدور معرفی نامه و مصاحبه با کارفرما، روندی است که متقاضیان با مراجعه سامانه جستجوی شغل طی می کنند.

درخواست کارجویان بر اساس نیاز، به 3 تا 6 کاریابی ارسال و بین 5 تا 10 روز کاری پاسخ داده می شود.

 

سامانه جستجوی شغل‌، بر اساس تصمیمات معاونت توسعه کارآفرینی همچنین معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی،جهت توسعه زیرساخت های نظام اطلاعات کار، ایجاد فرصت های شغلی مناسب، تسهیل دسترسی کارجویان سراسر کشور به بازار کار و انتخاب بهینه نیرو از سوی کارفرمایان راه اندازی شده است.