ساماندهی نخاله های ساختمانی با ایجاد آژانس حمل ضایعات در کیش

تسریع در ساماندهی نخاله های ساختمانی، حل معضلات پوشش گیاهی مهاجم و تعیین تکلیف کارخانه های آسفالت غیرفعال ، در دستور کار شورای محیط زیست جزیره کیش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این جلسه از شورای محیط زیست، با حضور سعید پورزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان و رئیس شورا، مریم محمدی رئیس اداره محیط زیست و دبیر شورا همچنین دیگر اعضا، عصر دیروز شنبه پانزدهم مهر در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.

مریم محمدی رئیس اداره محیط زیست و دبیر شورا محیط زیست جزیره کیش اصلی ترین دغدغه محیط زیستی جزیره را ساماندهی نخاله های ساختمانی عنوان کرد و گفت: این موضوع بر بخش وسیعی از زیستگاه های طبیعی و سیما و منظر کیش تاثیر مخرب دارد.

وی افزود: عدم ساماندهی صحیح نخاله های ساختمانی موجب آلودگی خاک و هوا خواهد شد و با وزش باد، این نخاله ها تبدیل به کانون های ریزگرد محلی می شوند، بنابراین باید به سرعت، با جدیت و اهتمام ویژه تمام واحد های دست اندرکار، نسبت به مدیریت و ساماندهی نخاله های ساختمانی اقدام کنیم.

بر اساس این گزارش، راه اندازی سامانه ای از سوی شرکت عمران، آب و خدمات برای نظم دهی به جمع آوری اینگونه نخاله ها همچنین تعریف بسته سرمایه گذاری "جمع آوری و بازیافت نخاله" از طریق فراخوان در دستور کار قرار گرفت تا سرمایه گذاران این حوزه، ماشین آلات و دستگاه های بازیافت را به کار گرفته و موجب نظم دهی در جمع آوری نخاله و کاهش حجم آن شوند.

در همین راستا مصوب شد تا برای محافظت از نقاط مختلف جنگلی در برابر تخلیه نخاله، آژانس های حمل ضایعات و نخاله های ساختمانی با شرح خدمات و آئین نامه های مورد تایید سازمان ایجاد شود و با استفاده از خودروهایی به رنگ های مشخص و مجهز به GPS در جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کنند.

سرمایه گذاران موظف به همکاری با آژانس های معرفی شده هستند تا از تخلف خودرو های حمل بدون مجوز جلوگیری و با آنها برخورد قانونی شود.

مقرر شد تا کرایه های خودروهای حمل نخاله های ساختمانی، پس از تصویب تعرفه ها اعلام و اطلاع رسانی شود.

هماهنگی با واحد حقوقی سازمان و دادستان جزیره برای برخوردهای قضایی با متخلفان زیست محیطی و خودروهای غیر مجاز از دیگر مصوبات ساماندهی نخاله های ساختمانی بود.

تجمیع و انتقال نخاله های پراکنده در سطح جزیره با هماهنگی استانداری و محیط زیست استان به بیرون از جزیره کیش نیز در این جلسه از شورا تصویب رسید.

در بخش دیگر، تصمیم گیری شد تا شورای شهرسازی امکان حذف زیرزمین و یا به حداقل رساندن ساخت زیرزمین را در مجوز های صادره بررسی کند.

جهت حل معضلات پوشش گیاهی مهاجم نیز حذف یا جابجایی اینگونه گیاهان مانند کنوکارپوس و درخت سمر با گیاهان سازگارتر، به دلیل نفوذ ریشه ها به لوله های آب و فاضلاب و تاسیسات زیربنایی، مصوبه دیگر این جلسه از شورای محیط زیست بود.

حفظ و نگهداری درختان بومی و حمایت شده مانند کهور ایرانی و لور که برای محیط زیست حائز اهمیت بسیارهستند، همچنین افزایش جریمه های آسیب به درختان بومی نیز در شورای محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش به تصویب رسید.

بر همین اساس مقرر شد تا سرمایه گذاران برای جابجایی درختان بومی و حمایت شده که در مکان اجرای طرح های عمرانی واقع شده اند تاییدیه شورا دریافت کنند.

در راستای جلوگیری از کاهش سطح سبز جزیره نیز، سرمایه گذارانی که در زمین خود ناگزیر به قطع درختان هستند موظف به ارائه طرح کاشت با تایید سازمان می باشند؛ در قطعات واگذار شده به سرمایه گذاران نیز در صورت وجود درختان بومی و حمایت شده، موظف به تطبیق طرح با وضعیت موجود برای حفظ درختان خواهند بود.

تدوین ضوابط توقف کاشت کنوکارپوس تا حد امکان و یا کاشت این گونه گیاهی به دور از تاسیسات زیربنایی و خارج از حریم شهری باشد که پس از هماهنگی های محیط زیست با مدیریت فضای سبز نیز در این جلسه تصویب شد.

گفتنی است، تسریع در تعیین تکلیف کارخانه های آسفالت غیر فعال و یا بدون قرارداد ، با بررسی های معاونت حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش و اداره محیط زیست مصوب شد و در دستور کار قرار گرفت.