بازدید وزیر کار و امور اجتماعی عراق از غرفه سازمان منطقه آزادکیش

جاسم صابر احمد الاسدی وزیر کار و امور اجتماعی عراق به همراه حجت عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، از غرفه سازمان منطقه آزاد کیش در دومین نمایشگاه معرفی بسته های سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رحیم سرهنگی در بازدید جاسم صابر احمد الاسدی وزیر کار و امور اجتماعی عراق از غرفه سازمان ضمن معرفی 106 بسته سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی منطقه آزاد کیش از وی برای همکاری های دوجانبه  دعوت کرد.

گفتنی است، اسناد 106 بسته سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی منطقه آزاد کیش با ارزشی بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال در حوزه های گردشگری، درمان و سلامت، عمران و زیرساخت، فرهنگی، لجستیک، مسکونی، اداری و تجاری در قالب کتابچه ای به زبان های فارسی انگلیسی، عربی و چینی تهیه شده است که در غرفه سازمان منطقه آزاد کیش در اختیار بازدیدکنندگان و سرمایه گذاران قرار گرفت.