اقامت بیش از 23 هزار گردشگر در اسکان نوروزی کیش

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی کیش تعداد 23 هزار و 898 مسافر از 25 اسفند 1401 تا پنجم فروردین امسال؛ با اشغال تعداد 6 هزار و 113 چادر در اسکان نوروزی اقامت داشتند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، از مجموع اقامت تعداد 23 هزار و 898 نفر در کمپ های نوروزی؛ 19 هزار و 726 نفر در کمپ خانوادگی مصلی،1 هزار و 101 نفر در کمپ مجردی و تعداد 3 هزار و 71 نفر در کمپ جانبازان اقامت داشتند.

همچنین میزان اشغال کمپ های نوروزی "خانوادگی مصلی 5 هزار و 54 چادر، مجردی 374 چادر و ایثارگران 685 چادر بود که ضریب اشغال به ترتیب 31.58 درصد، 18.7 درصد و  31.13 درصد اعلام شده است.