بهره برداری از زمین های چمن مصنوعی در مجموعه ورزشی المپیک کیش

پس از بازسازی و بهسازی سه زمین چمن مصنوعی و احداث دو رختکن برای ورزشکاران در مجموعه ورزشی المپیک کیش این زمین ها آماده بهره برداری است.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای سیاست های سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص حفظ، نگهداری و توسعه فضاهای ورزشی و گسترش گردشگر ورزشی، سه زمین چمن مصنوعی با هزینه ای بالغ بر 35 میلیارد ریال بهسازی و دو رختکن با ظرفیت 36 ورزشکار احداث شده است. 

بنابراین گزارش، مصالح به کار رفته در زمین استاندارد هفت نفره چمن مصنوعی از تولیدات درجه یک کشور تهیه و از سیلیس و گرانول برای بستر سازی زمین استفاده شده است که از صدمات وارده به ورزشکاران جلوگیری می کند.

همچنین هر یک از زمین ها به طول 50 و عرض 25 متر است که با احتساب بین زمین ها که با چمن مصنوعی پوشیده شده و یکپارچه می باشد ابعاد زمین 100 در 52 متر است. 

بازسازی و بهسازی زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی المپیک از دی ماه در دستور کار گرفت و در حال حاضر آماده بهره برداری است.