برگزاری دوره آموزشی گردشگری هوشمند در جزیره کیش

دوره آموزشی گردشگری هوشمند با همکاری مرکز تحقیقات شهر هوشمند دانشگاه تهران ششم و هفتم بهمن در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای ارتقا سطح دانش و مهارت گردشگری هوشمند، یک دوره آموزشی در این زمینه توسط معاونت گردشگری سازمان و با همکاری مرکز تحقیقات شهر هوشمند دانشگاه تهران ، پنج شنبه 6 بهمن از ساعت 13 تا 18 و  جمعه 7 بهمن از ساعت  9 تا 13 و سی دقیقه در سالن رازی مرکز همایش ها برگزار می شود.