اجرای طرح خدمات پایه سلامت کارکنان دولت در اداره آموزش و پرورش کیش

با تاكيد مهدی کشاورز مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، طرح خدمات پایه سلامت با هدف مراقبت و بررسی سلامت کارکنان اداره آموزش و پرورش توسط مراقبان سلامت مرکز توسعه سلامت کیش اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر محمدرضا رضانیا رئیس مرکز توسعه سلامت کیش در رابطه با تامين سلامت كاركنان ادارات و نهادها در جزيره، گفت: هدف  از اجرای برنامه سلامت کارکنان دولت، تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و دستگاه های وابسته به دولت است.

رضانیا، اظهار داشت: در این طرح کارکنان جوان، از نظر تغذیه، فشار خون، آسم، سل، هپاتیت، بیماری های منتقله جنسی، سلامت روان، دخانیات و همچنین سلامت اجتماعی و کارکنان میانسال مرد، تن سنجی و تغذیه، فعالیت بدنی، خطر سنجی، دخانیات، روان، سل،  فشار خون بررسی شدند.

رضانیا همچنین از بررسی سلامت کارکنان میانسال زن در خصوص مشاوره فرزند آوری، تن سنجی، تغذیه، فشار خون، سل، تاریخچه باروری، فعالیت بدنی، خطر سنجی، مصرف دخانیات، سلامت روان، بیماری های آمیزشی، ایدز، غربالگری سرطان سینه و سلامت اجتماعی در اجرای این طرح خبر داد.

رئیس مرکزتوسعه سلامت کیش گفت: در صورت شناسایی موارد مثبت توسط مراقبان سلامت، آنها به پزشک، کارشناس سلامت روان و کارشناس تغذیه معرفی می‌شوند.

ویژگی برنامه سلامت کارکنان دولت، پرداختن به دو موضوع معضلات سلامتی آن ها "سلامت عمومی" و عوامل خطری است که محیط کار آن ها را تهدید می کند "سلامت شغلی" هر دو می تواند منجر به بیماری و از کار افتادگی شود.