پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2023-02-06T23:12:29+03:302023-02-06T23:12:29+03:3010559عبدالملکی: تاکید بر اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: اجرای این ماده باید در همه مناطق آزاد کشور اجرایی شود، به دو دلیل؛ یکی اجرای قانون که تکلیف است و دیگر اینکه اجرای این قانون خیلی از چالش ها و مشکلات مدیریتی در مناطق آزاد را حل و فصل می کند وبالتبع باعث توسعه بیشتر این مناطق خواهد شد.2023-01-11T12:54:53+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10559/عبدالملکی:-تاکید-بر-اجرای-ماده-65-قانون-احکام-دائمی-برنامه-های-توسعه-کشور-در-مناطق-آزاد-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2023/01-11/PHOTO_2023_01_11_12_48_39.jpgعبدالملکی: تاکید بر اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد 10556سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شدباحکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، «سرپرست معاونت توسعه مدیریت» این دبیرخانه منصوب شد. 2023-01-09T09:07:09+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10556/سرپرست-معاونت-توسعه-مدیریت-دبیرخانه-شورایعالی-مناطق-آزاد-منصوب-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2023/01-09/unnamed22.jpgسرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد10515589 مصوبه مرتبط با مناطق آزاد در فرآیند مقررات زدایی حذف شدمدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بیان اینکه 589 مصوبه و بخشنامه و مقررات مرتبط با مناطق آزاد در فرآیند مقررات زدایی حذف شد گفت: به عبارتی فقط 5/37 درصد مقررات مرتبط با این مناطق معتبر باقی مانده است. 2022-12-20T15:48:15+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10515/589-مصوبه-مرتبط-با-مناطق-آزاد-در-فرآیند-مقررات-زدایی-حذف-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/12-20/47267f7b_88c5_469e_b7ec_87cae1a9a854.jpg589 مصوبه مرتبط با مناطق آزاد در فرآیند مقررات زدایی حذف شد10513تعارضات و تناقضات قانونی تنیده در مناطق آزاد را از مسیر قانونی خود مرتفع می نماییمحجت الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شب گذشته با حضور در برنامه «صف اول» به بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت. آنچه می خوانید چکیده ای از این گفتگو است.2022-12-20T15:34:04+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10513/تعارضات-و-تناقضات-قانونی-تنیده-در-مناطق-آزاد-را-از-مسیر-قانونی-خود-مرتفع-می-نماییمhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/12-20/22fdecb2_0e53_4bee_9199_776e63fc862a.jpgتعارضات و تناقضات قانونی تنیده در مناطق آزاد را از مسیر قانونی خود مرتفع می نماییم10475با حکم مشاور رئیس جمهور؛ «معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق» دبیرخانه شورایعالی منصوب شدبا حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، «معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق» این دبیرخانه منصوب شد.2022-12-11T12:27:38+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10475/با-حکم-مشاور-رئیس-جمهور؛-«معاون-برنامه-ریزی-و-هماهنگی-امور-مناطق»-دبیرخانه-شورایعالی-منصوب-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/12-11/Aaa.pngبا حکم مشاور رئیس جمهور؛ «معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق» دبیرخانه شورایعالی منصوب شد10389«يوسف پور» به عنوان «مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد» منصوب شدبا حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، «محمدحسین یوسف‌پور» به عنوان «مشاور دبیر» این دبیرخانه منصوب شد. 2022-11-22T16:21:12+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10389/«يوسف-پور»-به-عنوان-«مشاور-دبیر-شورایعالی-مناطق-آزاد»-منصوب-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/11-22/732342_143.jpg«يوسف پور» به عنوان «مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد» منصوب شد10385مشاور و سرپرست اداره کل حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد منصوب شدبا حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، «سید علی حسینی» به عنوان «مشاور و سرپرست اداره کل حوزه دبیر» این دبیرخانه منصوب شد. 2022-11-22T13:19:35+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10385/مشاور-و-سرپرست-اداره-کل-حوزه-دبیر-شورایعالی-مناطق-آزاد-منصوب-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/11-22/4295873.jpgمشاور و سرپرست اداره کل حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد10347چابهار، میزبان نخستین سفر دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادیمنطقه آزاد چابهار، فردا سه شنبه (24 آبان ماه)، نخستین میزبان دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است.2022-11-14T17:32:41+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10347/چابهار،-میزبان-نخستین-سفر-دبیر-جدید-شورایعالی-مناطق-آزاد-و-ویژه-اقتصادیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/11-14/8cc8f344_7fa9_46ac_97f3_c12406378300.jpgچابهار، میزبان نخستین سفر دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی10339عبدالملکی: مناطق آزاد را به مقاصد سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کنیم دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی،گفت: مناطق آزاد باید به ریل اصلی بازگردانده شود2022-11-13T15:21:55+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10339/عبدالملکی:-مناطق-آزاد-را-به-مقاصد-سرمایه‌گذاری-تبدیل-می‌کنیمhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/11-13/170002522.jpgعبدالملکی: مناطق آزاد را به مقاصد سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کنیم10313عبدالملکی: آمادگی ایران برای یکپارچه سازی خدمات گمرکی و ترانزیتی ایران و روسیهدبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر یکپارچه سازی خدمات گمرکی و ترانزیتی ایران و روسیه تأکید کرد.2022-11-09T22:15:57+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10313/عبدالملکی:-آمادگی-ایران-برای-یکپارچه-سازی-خدمات-گمرکی-و-ترانزیتی-ایران-و-روسیهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/11-09/IMG_20221109_WA0033.jpgعبدالملکی: آمادگی ایران برای یکپارچه سازی خدمات گمرکی و ترانزیتی ایران و روسیه10309عبدالملکی: لزوم اقدام عملیاتی برای راه اندازی مناطق آزاد مشترک ایران و روسیه دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: یکی از ماموریت های دولت به بنده این است که با روسیه و کشورهای اوراسیا درباره مناطق آزاد مشترک اقدام ویژه و عملیاتی انجام شود.2022-11-08T13:33:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10309/عبدالملکی:-لزوم-اقدام-عملیاتی-برای-راه-اندازی-مناطق-آزاد-مشترک-ایران-و-روسیهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/11-09/IMG_20221109_115720_734.jpgعبدالملکی: لزوم اقدام عملیاتی برای راه اندازی مناطق آزاد مشترک ایران و روسیه10287استقبال سرمایه‌گذاران روسی برای حضور در قطب های پتروشیمی، نفت و گاز ایرانسرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در نشست هیئت‌های تجاری ایران و روسیه ظرفیت‌ها و مشوق‌های قانونی و بالقوه مناطق آزاد تجاری کشورمان برای طرف‌های روسی به‌خوبی بازگو شد، گفت: در این نشست سرمایه‌گذاران روسی برای حضور در قطب های پتروشیمی، نفت و گاز، فرودگاهی و... ایران استقبال کردند.2022-10-31T21:51:48+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10287/استقبال-سرمایه‌گذاران-روسی-برای-حضور-در-قطب-های-پتروشیمی،-نفت-و-گاز-ایرانhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/10-31/_.pngاستقبال سرمایه‌گذاران روسی برای حضور در قطب های پتروشیمی، نفت و گاز ایران10285همکاری ایران و روسیه برای ایجاد مناطق آزاد مشترکسرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی از همکاری ایران و روسیه برای تشکیل مناطق آزاد مشترک در شانزدهمین نشست اقتصادی ایران و روسیه خبر داد. 2022-10-30T19:58:22+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10285/همکاری-ایران-و-روسیه-برای-ایجاد-مناطق-آزاد-مشترکhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/10-30/nasroolah.jpgهمکاری ایران و روسیه برای ایجاد مناطق آزاد مشترک10281پیام تسلیت «نصراله ابراهیمی» به مناسبت حمله تروریستی به زائران حرم شاهچراغ(ع)«نصراله ابراهیمی» سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی، در پیامی شهادت مظلومانه زائران و نمازگزاران حرم شاهچراغ(ع) را به محضر امام عصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و مردم عزیز ایران اسلامی و خانواده های معظم شهدای این حادثه تروریستی تسلیت گفت.2022-10-27T23:24:26+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10281/پیام-تسلیت-«نصراله-ابراهیمی»-به-مناسبت-حمله-تروریستی-به-زائران-حرم-شاهچراغ(ع)http://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/10-27/__1.pngپیام تسلیت «نصراله ابراهیمی» به مناسبت حمله تروریستی به زائران حرم شاهچراغ(ع)10263وظیفه دبیرخانه شورایعالی، نظارت عالیه در امور جاری مناطق آزاد استسرپرست شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، گفت: وظیفه دبیرخانه شورایعالی، نظارت عالیه در تمامی امور جاری مناطق آزاد است. 2022-10-19T16:30:14+03:30http://news.kish.ir/fa/news/10263/وظیفه-دبیرخانه-شورایعالی،-نظارت-عالیه-در-امور-جاری-مناطق-آزاد-استhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/10-19/166618334865731300.jpgوظیفه دبیرخانه شورایعالی، نظارت عالیه در امور جاری مناطق آزاد است