پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2022-01-28T19:20:19+03:302022-01-28T19:20:19+03:308151نقشه راه: اپراتور تلفن همراه مناطق آزاد2020-11-16T08:53:33+03:30http://news.kish.ir/fa/news/8151/نقشه-راه:-اپراتور-تلفن-همراه-مناطق-آزادhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2020/11-16/_S3I7139_1.jpgنقشه راه: اپراتور تلفن همراه مناطق آزاد7805ارائه خدمات غیر حضوری بازار سرمایه توسط تله کیشاپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش (تله کیش) ، با همکاری گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا، اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی بازار سرمایه نموده است. 2020-07-15T10:38:37+04:30http://news.kish.ir/fa/news/7805/ارائه-خدمات-غیر-حضوری-بازار-سرمایه-توسط-تله-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2020/07-15/_.jpgارائه خدمات غیر حضوری بازار سرمایه توسط تله کیش7766افزایش درگاه های الکترونیکی پرداخت قبوض تله کیشاپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ارائه بهتر خدمات الکترونیکی به مشترکان تله کیش درگاه های پرداخت قبوض را افزایش داد.2020-06-27T10:16:02+04:30http://news.kish.ir/fa/news/7766/افزایش-درگاه-های-الکترونیکی-پرداخت-قبوض-تله-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2020/06-27/1_11_.jpgافزایش درگاه های الکترونیکی پرداخت قبوض تله کیش7631اعلام بسته های جدید اینترنت بلند مدت تله کیشاپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشترکان، سبد محصولات خود را در قالب بسته های اینترنت یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه ارتقاء داد 2020-05-10T16:50:16+04:30http://news.kish.ir/fa/news/7631/اعلام-بسته-های-جدید-اینترنت-بلند-مدت-تله-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2020/05-10/50771_823.jpgاعلام بسته های جدید اینترنت بلند مدت تله کیش7440توسعه خدمات غیرحضوری شرکت تله‌کیششرکت تله‌کیش با ارسال اطلاعیه‌ای به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و کم کردن تردد در سطح جزیره از خدمات غیرحضوری این شرکت خبر داد.2020-03-05T13:29:18+03:30http://news.kish.ir/fa/news/7440/توسعه-خدمات-غیرحضوری-شرکت-تله‌کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2020/03-05/1_4_.jpgتوسعه خدمات غیرحضوری شرکت تله‌کیش7272فروش ویژه سیم کارت های دائمی تله کیش با 80 درصد تخفیف2020-02-04T12:11:44+03:30http://news.kish.ir/fa/news/7272/فروش-ویژه-سیم-کارت-های-دائمی-تله-کیش-با-80-درصد-تخفیفhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2020/02-04/1_copy.jpgفروش ویژه سیم کارت های دائمی تله کیش با 80 درصد تخفیف2671انتصاب رییس و اعضای هیات امنای اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیشحسین یگانه پویا به عنوان رییس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.2016-08-18T15:13:07+04:30http://news.kish.ir/fa/news/2671/انتصاب-رییس-و-اعضای-هیات-امنای-اپراتور-تلفن-همراه-سازمان-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2016/08-18/__1.jpgانتصاب رییس و اعضای هیات امنای اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش2579بهره برداری از اپراتور تلفن همراه کیش توسط سازمان منطقه آزاد کیشبهره برداری از اپراتور تلفن همراه کیش به سازمان منطقه آزاد کیش واگذار شد. 2016-07-25T11:18:21+04:30http://news.kish.ir/fa/news/2579/بهره-برداری-از--اپراتور-تلفن-همراه-کیش-توسط-سازمان-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2016/07-25/D41T9915.jpgبهره برداری از اپراتور تلفن همراه کیش توسط سازمان منطقه آزاد کیش