پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2024-06-24T04:34:41+04:302024-06-24T04:34:41+04:3012180کیشوندان بهسازی محیط برای مبارزه با پشه آئدس را جدی بگیرندهفتمین جلسه کمیته تخصصی بهسازی محیط شورای سلامت کیش با محوریت پیشگیری ومبارزه با بیماری های منتقله از آئدس های مهاجم برگزار شد.2024-06-09T10:25:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12180/کیشوندان-بهسازی-محیط-برای-مبارزه-با-پشه-آئدس-را-جدی-بگیرندhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/06-09/_S3I9389.jpgکیشوندان بهسازی محیط برای مبارزه با پشه آئدس را جدی بگیرند12156اعطای نشان "سفیر سلامت" به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش لوح و نشان "سفیر سلامت" از سوی رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران به رحیم سرهنگی اعطا شد. 2024-06-01T09:15:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12156/اعطای--نشان-"سفیر-سلامت"-به-مدیرعامل-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/06-01/_S3I4312.jpgاعطای نشان "سفیر سلامت" به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 12097پیشگیری و مبارزه با بیماریهای منتقله پشه آئدس موضوع کمیته تخصصی بهسازی محیط شورای سلامت کیشششمین کمیته تخصصی بهسازی محیط شورای سلامت کیش با محوریت پیشگیری و مبارزه با بیماریهای منتقله پشه آئدس برگزار شد.2024-05-08T09:38:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12097/پیشگیری-و-مبارزه-با-بیماریهای-منتقله-پشه-آئدس-موضوع-کمیته-تخصصی-بهسازی-محیط-شورای-سلامت-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/05-08/_S3I1423_1.jpgپیشگیری و مبارزه با بیماریهای منتقله پشه آئدس موضوع کمیته تخصصی بهسازی محیط شورای سلامت کیش12048افتتاح پایگاه سلامت خانواده با محوریت مادر وکودک درمجتمع مسکونی مهستان کیش پایگاه سلامت خانواده با محوریت مادر وکودک درمجتمع مسکونی مهستان کیش در گرامیداشت هفته سلامت افتتاح شد.2024-04-24T15:12:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12048/افتتاح-پایگاه-سلامت-خانواده-با-محوریت-مادر-وکودک-درمجتمع-مسکونی-مهستان-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-24/_S3I2120.jpgافتتاح پایگاه سلامت خانواده با محوریت مادر وکودک درمجتمع مسکونی مهستان کیش12047آغاز به کار مرکز خدمات جامع سلامت فارابی کیش در گرامیداشت هفته سلامتدر گرامیداشت هفته سلامت، دومین مرکز خدمات جامع سلامت با عنوان فارابی در جزیره کیش راه اندازی شد.2024-04-24T14:16:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12047/آغاز-به-کار-مرکز-خدمات-جامع-سلامت-فارابی-کیش-در-گرامیداشت-هفته-سلامتhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-24/_S3I1910.jpgآغاز به کار مرکز خدمات جامع سلامت فارابی کیش در گرامیداشت هفته سلامت12032اعلام برنامه های هفته سلامت در نشست رییس مرکزتوسعه سلامت با خبرنگارانرییس مرکز توسعه سلامت کیش درنشست با خبرنگاران، برنامه های هفته سلامت را اعلام کرد.2024-04-20T13:14:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12032/اعلام-برنامه-های-هفته-سلامت-در-نشست-رییس-مرکزتوسعه-سلامت-با-خبرنگارانhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-20/IMG_20240420_143423.jpgاعلام برنامه های هفته سلامت در نشست رییس مرکزتوسعه سلامت با خبرنگاران12021توسعه تجهیزات و ارتقای خدمات بیمارستان؛ راهبرد اصلی سازمان‌ منطقه آزاد کیش در حوزه سلامتبا تلاش های سازمان منطقه ازاد کیش بیمارستان کیش به جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور مجهز شد.2024-04-16T14:14:22+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12021/توسعه-تجهیزات-و-ارتقای-خدمات-بیمارستان؛-راهبرد-اصلی-سازمان‌-منطقه-آزاد-کیش-در-حوزه-سلامتhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-16/IMG_20240416_WA0039.jpgتوسعه تجهیزات و ارتقای خدمات بیمارستان؛ راهبرد اصلی سازمان‌ منطقه آزاد کیش در حوزه سلامت12020فناوری روز دنیا در خدمت بهداشت کیشوندان/ از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور در بیمارستان کیش بهره‌برداری شدبهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور دربیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش آغاز شد.2024-04-16T14:13:48+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12020/فناوری-روز-دنیا-در-خدمت-بهداشت-کیشوندان/-از-جدیدترین-دستگاه-ماموگرافی-کشور-در-بیمارستان-کیش-بهره‌برداری-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-16/IMG_20240416_WA0040.jpgفناوری روز دنیا در خدمت بهداشت کیشوندان/ از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور در بیمارستان کیش بهره‌برداری شد11998خدمات ویژه‌ی مرکز بهداشت کیش به گردشگران نوروزیرئیس مرکز بهداشت کیش از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی به نحو شایسته در ایام نوروز خبر داد. 2024-04-07T10:14:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/11998/خدمات-ویژه‌ی-مرکز-بهداشت-کیش-به-گردشگران-نوروزیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-07/IMG_20240407_152142.jpgخدمات ویژه‌ی مرکز بهداشت کیش به گردشگران نوروزی11996بهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور با آماده سازی کارشناسان رادیولوژی بیمارستان کیشدوره آموزشی تخصصی کارشناسان رادیولوژی بیمارستان کیش با هدف بهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور درحال برگزاری است.2024-04-07T09:31:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/11996/بهره-برداری-از-جدیدترین-دستگاه-ماموگرافی-کشور-با-آماده-سازی-کارشناسان-رادیولوژی-بیمارستان-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-07/IMG____.jpgبهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور با آماده سازی کارشناسان رادیولوژی بیمارستان کیش11972تاکید سازمان منطقه آزاد کیش بر اهمیت استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیشنشست امکان سنجی استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده با هدف ارتقاء ارائه خدمات و ارتباط مردمی مناسب در بیمارستان کیش برگزار شد.2024-03-28T13:37:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/11972/تاکید-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-بر-اهمیت-استقرار-نظام-ارجاع-و-پزشک-خانواده-در-بیمارستان-تخصصی-و-فوق-تخصصی-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-28/_9223372036854775808__210247.jpgتاکید سازمان منطقه آزاد کیش بر اهمیت استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش11910ایمنی درکیش حرف اول را میزند/ برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی در کیشدوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی در کیش برگزار شد.2024-03-18T13:30:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11910/ایمنی-درکیش-حرف-اول-را-میزند/-برگزاری-دوره-آموزشی-پیشگیری-از-حوادث-و-نحوه-استفاده-از-خاموش-کننده-های-دستی-در-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-18/IMG_20240318_WA0027.jpgایمنی درکیش حرف اول را میزند/ برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی در کیش11906برنامه‌ی ویژه‌ی بیمارستان کیش برای نوروز؛ دومین پایگاه فوریت‌های پزشکی جزیره آغاز به کار کرددر راستای ارائه خدمات شایسته به گردشگران نوروزی و ساکنان کیش دومین پایگاه فوریت های پزشکی در کلینیک امام علی(ع) مستقر شد.2024-03-18T11:14:32+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11906/برنامه‌ی-ویژه‌ی-بیمارستان-کیش-برای-نوروز؛-دومین-پایگاه-فوریت‌های-پزشکی-جزیره-آغاز-به-کار-کردhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-18/IMG_20240318_111425.jpgبرنامه‌ی ویژه‌ی بیمارستان کیش برای نوروز؛ دومین پایگاه فوریت‌های پزشکی جزیره آغاز به کار کرد11889یک جشن خانوادگی در کلاس کیش/ چهارشنبه آخر سال در جزیره، یک مصدوم هم نداشتاورژانس کیش از چهارشنبه آخر سال بدون مصدومیت و تنها با ثبت یک زخمی در جزیره خبر داد. 2024-03-13T19:44:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11889/یک-جشن-خانوادگی-در-کلاس-کیش/-چهارشنبه-آخر-سال-در-جزیره،-یک-مصدوم-هم-نداشتhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-14/350987.jpgیک جشن خانوادگی در کلاس کیش/ چهارشنبه آخر سال در جزیره، یک مصدوم هم نداشت11888سنگ تمام بیمارستان کیش برای سلامت کیشوندان/ به روزترین دستگاه ماموگرافی جهان آماده‌ی خدمت‌رسانی به کیشوندان می‌شودبیمارستان تخصصی وفوق تخصصی کیش با هدف تامین رفاه شهروندان به دستگاه ماموگرافی دیجیتال مجهز شد. 2024-03-13T19:39:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11888/سنگ-تمام-بیمارستان-کیش-برای-سلامت-کیشوندان/-به-روزترین-دستگاه-ماموگرافی-جهان-آماده‌ی-خدمت‌رسانی-به-کیشوندان-می‌شودhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-14/bimarestankish.jpgسنگ تمام بیمارستان کیش برای سلامت کیشوندان/ به روزترین دستگاه ماموگرافی جهان آماده‌ی خدمت‌رسانی به کیشوندان می‌شود