پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2024-04-17T23:25:37+04:302024-04-17T23:25:37+04:3012021توسعه تجهیزات و ارتقای خدمات بیمارستان؛ راهبرد اصلی سازمان‌ منطقه آزاد کیش در حوزه سلامتبا تلاش های سازمان منطقه ازاد کیش بیمارستان کیش به جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور مجهز شد.2024-04-16T14:14:22+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12021/توسعه-تجهیزات-و-ارتقای-خدمات-بیمارستان؛-راهبرد-اصلی-سازمان‌-منطقه-آزاد-کیش-در-حوزه-سلامتhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-16/IMG_20240416_WA0039.jpgتوسعه تجهیزات و ارتقای خدمات بیمارستان؛ راهبرد اصلی سازمان‌ منطقه آزاد کیش در حوزه سلامت12020فناوری روز دنیا در خدمت بهداشت کیشوندان/ از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور در بیمارستان کیش بهره‌برداری شدبهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور دربیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش آغاز شد.2024-04-16T14:13:48+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12020/فناوری-روز-دنیا-در-خدمت-بهداشت-کیشوندان/-از-جدیدترین-دستگاه-ماموگرافی-کشور-در-بیمارستان-کیش-بهره‌برداری-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-16/IMG_20240416_WA0040.jpgفناوری روز دنیا در خدمت بهداشت کیشوندان/ از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور در بیمارستان کیش بهره‌برداری شد11998خدمات ویژه‌ی مرکز بهداشت کیش به گردشگران نوروزیرئیس مرکز بهداشت کیش از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی به نحو شایسته در ایام نوروز خبر داد. 2024-04-07T10:14:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/11998/خدمات-ویژه‌ی-مرکز-بهداشت-کیش-به-گردشگران-نوروزیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-07/IMG_20240407_152142.jpgخدمات ویژه‌ی مرکز بهداشت کیش به گردشگران نوروزی11996بهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور با آماده سازی کارشناسان رادیولوژی بیمارستان کیشدوره آموزشی تخصصی کارشناسان رادیولوژی بیمارستان کیش با هدف بهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور درحال برگزاری است.2024-04-07T09:31:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/11996/بهره-برداری-از-جدیدترین-دستگاه-ماموگرافی-کشور-با-آماده-سازی-کارشناسان-رادیولوژی-بیمارستان-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-07/IMG____.jpgبهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور با آماده سازی کارشناسان رادیولوژی بیمارستان کیش11972تاکید سازمان منطقه آزاد کیش بر اهمیت استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیشنشست امکان سنجی استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده با هدف ارتقاء ارائه خدمات و ارتباط مردمی مناسب در بیمارستان کیش برگزار شد.2024-03-28T13:37:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/11972/تاکید-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-بر-اهمیت-استقرار-نظام-ارجاع-و-پزشک-خانواده-در-بیمارستان-تخصصی-و-فوق-تخصصی-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-28/_9223372036854775808__210247.jpgتاکید سازمان منطقه آزاد کیش بر اهمیت استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش11910ایمنی درکیش حرف اول را میزند/ برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی در کیشدوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی در کیش برگزار شد.2024-03-18T13:30:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11910/ایمنی-درکیش-حرف-اول-را-میزند/-برگزاری-دوره-آموزشی-پیشگیری-از-حوادث-و-نحوه-استفاده-از-خاموش-کننده-های-دستی-در-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-18/IMG_20240318_WA0027.jpgایمنی درکیش حرف اول را میزند/ برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی در کیش11906برنامه‌ی ویژه‌ی بیمارستان کیش برای نوروز؛ دومین پایگاه فوریت‌های پزشکی جزیره آغاز به کار کرددر راستای ارائه خدمات شایسته به گردشگران نوروزی و ساکنان کیش دومین پایگاه فوریت های پزشکی در کلینیک امام علی(ع) مستقر شد.2024-03-18T11:14:32+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11906/برنامه‌ی-ویژه‌ی-بیمارستان-کیش-برای-نوروز؛-دومین-پایگاه-فوریت‌های-پزشکی-جزیره-آغاز-به-کار-کردhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-18/IMG_20240318_111425.jpgبرنامه‌ی ویژه‌ی بیمارستان کیش برای نوروز؛ دومین پایگاه فوریت‌های پزشکی جزیره آغاز به کار کرد11889یک جشن خانوادگی در کلاس کیش/ چهارشنبه آخر سال در جزیره، یک مصدوم هم نداشتاورژانس کیش از چهارشنبه آخر سال بدون مصدومیت و تنها با ثبت یک زخمی در جزیره خبر داد. 2024-03-13T19:44:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11889/یک-جشن-خانوادگی-در-کلاس-کیش/-چهارشنبه-آخر-سال-در-جزیره،-یک-مصدوم-هم-نداشتhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-14/350987.jpgیک جشن خانوادگی در کلاس کیش/ چهارشنبه آخر سال در جزیره، یک مصدوم هم نداشت11888سنگ تمام بیمارستان کیش برای سلامت کیشوندان/ به روزترین دستگاه ماموگرافی جهان آماده‌ی خدمت‌رسانی به کیشوندان می‌شودبیمارستان تخصصی وفوق تخصصی کیش با هدف تامین رفاه شهروندان به دستگاه ماموگرافی دیجیتال مجهز شد. 2024-03-13T19:39:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11888/سنگ-تمام-بیمارستان-کیش-برای-سلامت-کیشوندان/-به-روزترین-دستگاه-ماموگرافی-جهان-آماده‌ی-خدمت‌رسانی-به-کیشوندان-می‌شودhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-14/bimarestankish.jpgسنگ تمام بیمارستان کیش برای سلامت کیشوندان/ به روزترین دستگاه ماموگرافی جهان آماده‌ی خدمت‌رسانی به کیشوندان می‌شود11881استقرار تیم سیار انتقال خون در کیشتیم سیار سازمان انتقال خون استان هرمزگان به مدت 5 روز در کلینیک امام علی (ع) کیش مستقر است.2024-03-11T10:45:00+03:30فاطمه یاقوتیhttp://news.kish.ir/fa/news/11881/استقرار-تیم-سیار-انتقال-خون-در-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-11/11795858_806.jpgاستقرار تیم سیار انتقال خون در کیش11880توسعه گردشگری سلامت، پیشنهاد هیات گردشگری و اقتصادی کشور عمان به جزیره کیشهیات گردشگری و اقتصادی عمانی درخصوص توسعه گردشگری سلامت بین کیش و عمان اعلام آمادگی کردند.2024-03-11T09:34:00+03:30فاطمه یاقوتیhttp://news.kish.ir/fa/news/11880/توسعه-گردشگری-سلامت،-پیشنهاد-هیات-گردشگری-و-اقتصادی-کشور-عمان-به-جزیره-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-11/IMG_____1.jpgتوسعه گردشگری سلامت، پیشنهاد هیات گردشگری و اقتصادی کشور عمان به جزیره کیش11877برگزاری آزمون دستورالعمل های ایمنی بیمار و کنترل عفونت در بیمارستان کیش آزمون توانمندی کارکنان گروه پرستاری،‌كارشناسان اتاق عمل، مامايی، هوشبری‌ و بهياران در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش برگزار شد.2024-03-11T08:50:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11877/برگزاری-آزمون-دستورالعمل-های-ایمنی-بیمار-و-کنترل-عفونت-در-بیمارستان-کیش-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-11/IMG____.jpgبرگزاری آزمون دستورالعمل های ایمنی بیمار و کنترل عفونت در بیمارستان کیش 11863تشدید طرح نظارت‌های بهداشتی پیش از فرا رسیدن نوروز 1403در کیش رئیس مرکز بهداشت کیش از آغاز طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی از 15 اسفند تا پایان ماه مبارک رمضان در کیش خبر داد.2024-03-06T10:13:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11863/تشدید-طرح-نظارت‌های-بهداشتی-پیش-از-فرا-رسیدن-نوروز-1403در-کیش-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-06/IMG_20240306_114041.jpgتشدید طرح نظارت‌های بهداشتی پیش از فرا رسیدن نوروز 1403در کیش 11823تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانرحیم سرهنگی در جلسه هیات امنای بیمارستان کیش درخصوص ارتقاء کیفی وکمی خدمات دهی بیمارستان دستورپیگیری جدی داد. 2024-02-27T09:34:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11823/تاکید-مدیرعامل-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-بر-ارتقاء-کیفیت-خدمات-بیمارستانhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/02-27/IMG____.jpgتاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستان11787کیش میزبان هفتمین رویداد بین المللی بهداشت محیطهفتمین همایش بین المللی و بیست و ششمین همایش ملی "بهداشت محیط" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در جزیره کیش برگزار می شود. 2024-02-17T15:05:00+03:30زهرا عدالتhttp://news.kish.ir/fa/news/11787/کیش-میزبان-هفتمین-رویداد-بین-المللی-بهداشت-محیطhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/02-17/IMG_20240217_WA0014.jpgکیش میزبان هفتمین رویداد بین المللی بهداشت محیط