پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2022-01-28T19:40:01+03:302022-01-28T19:40:01+03:309604رونق تجارت بازارهای قدیمی با طرح های نوآورانه در کنار بازارهای جدید کیشبرنامه ریزی های بلند مدت و بهره مندی از فرصت های پیش رو تاثیر بسزایی در رونق تجارت و گردشگر پذیری بازارهای قدیمی کنار بازارهای جدید کیش دارد.2021-12-30T12:28:29+03:30http://news.kish.ir/fa/news/9604/رونق-تجارت-بازارهای-قدیمی-با-طرح-های-نوآورانه-در-کنار-بازارهای-جدید-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/12-30/2.jpgرونق تجارت بازارهای قدیمی با طرح های نوآورانه در کنار بازارهای جدید کیش9599ارتقاء سطح ارائه خدمات مراکز گردشگری در جزیره کیشجواد جمالی از اجرای طرح های جدید با هدف ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح کیفی خدمات و رونق گردشگری در این منطقه خبر داد.2021-12-29T08:46:18+03:30http://news.kish.ir/fa/news/9599/ارتقاء-سطح-ارائه-خدمات-مراکز-گردشگری-در-جزیره-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/12-29/154573889415941800.jpgارتقاء سطح ارائه خدمات مراکز گردشگری در جزیره کیش9591پیوست فرهنگی در مناطق آزاد امری لازم الاجراستمشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد کشور از ظرفیت بالای فرهنگی برخوردار هستند و معاونان فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان های مناطق آزاد باید به درستی از این فرصت ها استفاده کنند. 2021-12-27T08:26:33+03:30http://news.kish.ir/fa/news/9591/پیوست-فرهنگی-در-مناطق-آزاد-امری-لازم-الاجراستhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/12-27/164044521693004600.jpgپیوست فرهنگی در مناطق آزاد امری لازم الاجراست9588اجرای طرح ساماندهی جنگل های سفین با هدف حفظ گونه های گیاهی پاکسازی و هرس درختان جنگل های سفین یکی از مطالبات بومیان منطقه آزاد کیش بود که با بررسی های کارشناسی این طرح اجرایی شد. 2021-12-25T13:06:06+03:30http://news.kish.ir/fa/news/9588/اجرای-طرح-ساماندهی-جنگل-های-سفین-با-هدف-حفظ-گونه-های-گیاهی-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/12-25/unnamed.jpgاجرای طرح ساماندهی جنگل های سفین با هدف حفظ گونه های گیاهی 8816دلنوشته مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و راهکارهای تاثیر گذاری بیشتر جزیره کیش در زمینه ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش توجه به کتاب و کتابخوانی در بین نسل جوان را از مهم ترین راهکارهای تقویت تاثیر گذاری جزیره کیش در ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی عنوان کرد.2021-05-21T11:19:01+04:30http://news.kish.ir/fa/news/8816/دلنوشته-مدیر-عامل-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-و-راهکارهای-تاثیر-گذاری-بیشتر-جزیره-کیش-در-زمینه-ترویج-فرهنگ-ایرانی-–-اسلامیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/05-21/thumbnail.jpgدلنوشته مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و راهکارهای تاثیر گذاری بیشتر جزیره کیش در زمینه ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی8746تلاش برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش 2021-05-02T10:12:01+04:30http://news.kish.ir/fa/news/8746/تلاش-برای-ارتقای-سطح-کیفی-آموزش-و-پرورش-جزیره-زیبای-کیش-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/05-02/thumbnail.jpgتلاش برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش 8714پیام راهبردی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش وتقدیر از همراهی و همدلی ساکنان کیش 2021-04-23T12:29:41+04:30http://news.kish.ir/fa/news/8714/پیام-راهبردی-مدیر-عامل-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-وتقدیر-از-همراهی-و-همدلی-ساکنان-کیش-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/04-23/thumbnail_1.jpgپیام راهبردی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش وتقدیر از همراهی و همدلی ساکنان کیش 8696نگاه فراگردی به توسعه کیش2021-04-20T11:04:20+04:30http://news.kish.ir/fa/news/8696/نگاه-فراگردی-به-توسعه-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/04-20/_S3I3876.jpgنگاه فراگردی به توسعه کیش8698استفاده از ظرفیت هلدینگ های چند رشته ای در مناطق آزاد2021-04-19T09:14:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/8698/استفاده-از-ظرفیت-هلدینگ-های-چند-رشته-ای-در-مناطق-آزادhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/04-20/_.jpgاستفاده از ظرفیت هلدینگ های چند رشته ای در مناطق آزاد8697نقشه راه برای توسعه کیش2021-04-19T09:11:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/8697/نقشه-راه-برای-توسعه-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/04-20/2_1.jpgنقشه راه برای توسعه کیش8699دستیابی به توازن در عملکرد آینده سازمان منطقه آزاد کیش2021-03-11T09:16:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/8699/دستیابی-به-توازن-در-عملکرد-آینده-سازمان-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/04-20/_S3I3883.jpgدستیابی به توازن در عملکرد آینده سازمان منطقه آزاد کیش