پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2024-04-21T02:58:49+04:302024-04-21T02:58:49+04:3012031انتصاب سرپرست جدید موسسه آموزشی علوم وفنون کیش با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، علی رضا فراهانی سرپرست موسسه آموزشی علوم وفنون کیش شد.2024-04-20T10:54:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/12031/انتصاب-سرپرست-جدید-موسسه-آموزشی-علوم-وفنون-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-20/_9223372036854775808__210026.jpgانتصاب سرپرست جدید موسسه آموزشی علوم وفنون کیش12018انتصاب جدید در سازمان منطقه آزاد کیشبا حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جعفر شعبانی مقدم از مدیران با تجربه این سازمان، به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی منصوب شد.2024-04-16T11:14:17+04:30کیوان امیریhttp://news.kish.ir/fa/news/12018/انتصاب-جدید-در-سازمان-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-16/IMG_20240416_102208.jpgانتصاب جدید در سازمان منطقه آزاد کیش11996بهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور با آماده سازی کارشناسان رادیولوژی بیمارستان کیشدوره آموزشی تخصصی کارشناسان رادیولوژی بیمارستان کیش با هدف بهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور درحال برگزاری است.2024-04-07T09:31:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/11996/بهره-برداری-از-جدیدترین-دستگاه-ماموگرافی-کشور-با-آماده-سازی-کارشناسان-رادیولوژی-بیمارستان-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/04-07/IMG____.jpgبهره برداری از جدیدترین دستگاه ماموگرافی کشور با آماده سازی کارشناسان رادیولوژی بیمارستان کیش11891آلاچیق‌های ساحلی کیش، نوسازی شدند/ برنامه‌ی ویژه‌ی شهری سازمان منطقه آزاد برای نوروز امسالآلاچیق های پارک ها و نوارساحلی کیش با هدف آماده سازی و زیبا سازی فضاهای شهری برای استفاده ساکنان و گردشگران تعمیر و رنگ آمیزی شد.2024-03-14T08:57:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11891/آلاچیق‌های-ساحلی-کیش،-نوسازی-شدند/-برنامه‌ی-ویژه‌ی-شهری-سازمان-منطقه-آزاد-برای-نوروز-امسالhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-14/1111.pngآلاچیق‌های ساحلی کیش، نوسازی شدند/ برنامه‌ی ویژه‌ی شهری سازمان منطقه آزاد برای نوروز امسال11882تسهیل دسترسی شهروندان با افزایش خط سیر مینی بوسهای جزیره کیشخط سیر مینی بوس های کیش با پوشش دهی کامل مناطق مسکونی به سه مسیر افزایش یافت.2024-03-11T12:53:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11882/تسهیل-دسترسی-شهروندان-با-افزایش-خط-سیر-مینی-بوسهای-جزیره-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-11/946A5574_1__1.jpgتسهیل دسترسی شهروندان با افزایش خط سیر مینی بوسهای جزیره کیش11879تغییر ساعت کاری سازمان منطقه آزاد کیش، موسسات و شرکت های تابعه در ماه مبارک رمضان معاونت توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد كيش در اطلاعيه اي ساعت كاري اين سازمان و شركت های زيرمجموعه در ماه مبارك رمضان را اعلام كرد.2024-03-11T11:19:00+03:30کیوان امیریhttp://news.kish.ir/fa/news/11879/تغییر-ساعت-کاری-سازمان-منطقه-آزاد-کیش،-موسسات-و-شرکت-های-تابعه-در-ماه-مبارک-رمضان-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-11/_S3I7571_1__1.jpgتغییر ساعت کاری سازمان منطقه آزاد کیش، موسسات و شرکت های تابعه در ماه مبارک رمضان 11881استقرار تیم سیار انتقال خون در کیشتیم سیار سازمان انتقال خون استان هرمزگان به مدت 5 روز در کلینیک امام علی (ع) کیش مستقر است.2024-03-11T10:45:00+03:30فاطمه یاقوتیhttp://news.kish.ir/fa/news/11881/استقرار-تیم-سیار-انتقال-خون-در-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-11/11795858_806.jpgاستقرار تیم سیار انتقال خون در کیش11866پروازی که با مدیریت تیمی به سلامت در فرودگاه کیش به زمین نشستپرواز کیش به مشهد هواپیمایی اروان با یک موتور به سلامت در فرودگاه کیش به زمین نشست.2024-03-06T15:04:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11866/پروازی-که-با-مدیریت-تیمی-به-سلامت-در-فرودگاه-کیش-به-زمین-نشستhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/03-06/_S3I7404_1.jpgپروازی که با مدیریت تیمی به سلامت در فرودگاه کیش به زمین نشست11790سرپرست حوزه‌ی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد/ تجربه‌ی معاون وزیر آموزش و پرورش در خدمت جزیرهرحیم سرهنگی در حکمی "اصغر باقرزاده" را به سمت مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.2024-02-18T12:58:04+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11790/سرپرست-حوزه‌ی-مدیرعامل-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-منصوب-شد/-تجربه‌ی-معاون-وزیر-آموزش-و-پرورش-در-خدمت-جزیرهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/02-18/IMG_20240218_WA0006.jpgسرپرست حوزه‌ی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد/ تجربه‌ی معاون وزیر آموزش و پرورش در خدمت جزیره11693انتصاب سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیشرحیم سرهنگی در حکمی رضا شکوهی را به سمت "سرپرست معاونت توسعه مدیریت" سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.2024-01-22T08:34:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11693/انتصاب-سرپرست-جدید-معاونت-توسعه-مدیریت-سازمان-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/01-21/_S3I6190_1.jpgانتصاب سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش11691انتصاب سرپرست جدید موسسه آموزشی علوم و فنون کیشرحیم سرهنگی در حکمی محسن رحیمی را به سمت سرپرست موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب کرد.2024-01-21T12:07:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11691/انتصاب-سرپرست-جدید-موسسه-آموزشی-علوم-و-فنون-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/01-21/IMG_20240121_172823_707.jpgانتصاب سرپرست جدید موسسه آموزشی علوم و فنون کیش11690آغازنام نویسی ترم زمستان آموزش زبان های خارجی نام نویسی ترم زمستان آموزش زبان های خارجی موسسه آموزشی علوم وفنون کیش آغاز شد.2024-01-20T10:55:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11690/آغازنام-نویسی-ترم-زمستان-آموزش-زبان-های-خارجیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/01-20/_.jpgآغازنام نویسی ترم زمستان آموزش زبان های خارجی11685همکاری کیشوندان لازمه مبارزه با پشه آئدسسرپرست مرکز بهداشت کیش گفت: در پیشگیری ومبارزه با پشه آئدس، شهروندان نقش موثری دارند. 2024-01-16T10:42:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11685/همکاری-کیشوندان-لازمه-مبارزه-با-پشه-آئدسhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/01-16/_9223372036854775808__211620.jpgهمکاری کیشوندان لازمه مبارزه با پشه آئدس11669انتصاب سرپرست جدید مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمانمدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی مرتضی محمدی را به عنوان "سرپرست مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات" این سازمان را منصوب کرد.2024-01-09T11:46:00+03:30http://news.kish.ir/fa/news/11669/انتصاب-سرپرست-جدید--مدیریت-بازرسی،-نظارت-و-پاسخگویی-به-شکایات-سازمانhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/01-09/IMG____.jpgانتصاب سرپرست جدید مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان11661اجرای طرح واکسیناسیون کودکان زیر پنج سال در کیشطرح واکسیناسیون کودکان زیر پنج سال متولد دی ماه ۱۳۹۷ به بعد، از امروز شنبه 16 دی ، به مدت چهار روز در مراکز بهداشتی و درمانی جزیره کیش اجرا می شود.2024-01-06T10:20:00+03:30زهرا عدالتhttp://news.kish.ir/fa/news/11661/اجرای-طرح-واکسیناسیون-کودکان-زیر-پنج-سال-در-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2024/01-06/SAVE____.jpgاجرای طرح واکسیناسیون کودکان زیر پنج سال در کیش