پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2022-01-28T20:26:28+03:302022-01-28T20:26:28+03:309585طرح یارانه بنزین برای همه 52021-12-23T17:38:47+03:30http://news.kish.ir/fa/news/9585/طرح-یارانه-بنزین-برای-همه-5http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/12-23/5.jpgطرح یارانه بنزین برای همه 59584طرح یارانه بنزین برای همه 42021-12-23T17:37:44+03:30http://news.kish.ir/fa/news/9584/طرح-یارانه-بنزین-برای-همه-4http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/12-23/4.jpgطرح یارانه بنزین برای همه 49583طرح یارانه بنزین برای همه 32021-12-23T17:32:57+03:30http://news.kish.ir/fa/news/9583/طرح-یارانه-بنزین-برای-همه-3http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/12-23/3.jpgطرح یارانه بنزین برای همه 39582طرح یارانه بنزین برای همه 22021-12-23T17:31:39+03:30http://news.kish.ir/fa/news/9582/طرح-یارانه-بنزین-برای-همه-2http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/12-23/2_1.jpgطرح یارانه بنزین برای همه 29581طرح یارانه بنزین برای همه 12021-12-23T17:29:59+03:30http://news.kish.ir/fa/news/9581/طرح-یارانه-بنزین-برای-همه-1http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/12-23/1_1.jpgطرح یارانه بنزین برای همه 19084توسعه زیرساخت های فرودگاهی 2021-08-25T10:53:43+04:30http://news.kish.ir/fa/news/9084/توسعه-زیرساخت-های-فرودگاهی-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/08-25/__1.jpgتوسعه زیرساخت های فرودگاهی 9083متخصصان ایرانی ۲ هواپیمای زمین گیر کیش ایر را اورهال کردند2021-08-25T10:50:59+04:30http://news.kish.ir/fa/news/9083/متخصصان-ایرانی-۲-هواپیمای-زمین-گیر-کیش-ایر-را-اورهال-کردندhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/08-25/_.jpgمتخصصان ایرانی ۲ هواپیمای زمین گیر کیش ایر را اورهال کردند9081دستاوردهای اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش از اسفند 1399تا تیر 14002021-08-24T14:33:55+04:30http://news.kish.ir/fa/news/9081/دستاوردهای-اقتصادی-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-از-اسفند-1399تا-تیر-1400http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/08-24/_.jpgدستاوردهای اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش از اسفند 1399تا تیر 14009080پذیرش جامعه کارگری در کیش با هدف اجرای طرح های عمرانی2021-08-24T14:27:51+04:30http://news.kish.ir/fa/news/9080/پذیرش-جامعه-کارگری-در-کیش-با-هدف-اجرای-طرح-های-عمرانیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/08-24/_1.jpgپذیرش جامعه کارگری در کیش با هدف اجرای طرح های عمرانی8532بومیان جزیره کیش از بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر بهره مند می شوند2021-03-06T13:46:52+03:30http://news.kish.ir/fa/news/8532/بومیان-جزیره-کیش-از-بیمه-درمان-تکمیلی-و-بیمه-عمر-بهره-مند-می-شوندhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/03-06/WhatsApp_Image_2021_03_06_at_10.12.43_AM.jpgبومیان جزیره کیش از بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر بهره مند می شوند8529واحدهای صنعتی و تولیدی در حال ساخت منطقه آزاد کیش در پایان آبان ماه سال 13992021-03-06T11:50:14+03:30http://news.kish.ir/fa/news/8529/واحدهای-صنعتی-و-تولیدی-در-حال-ساخت-منطقه-آزاد-کیش-در-پایان-آبان-ماه-سال-1399http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/03-06/WhatsApp_Image_2021_03_06_at_10.13.07_AM.jpgواحدهای صنعتی و تولیدی در حال ساخت منطقه آزاد کیش در پایان آبان ماه سال 13998527احداث دو مدرسه2021-03-06T11:48:38+03:30http://news.kish.ir/fa/news/8527/احداث-دو-مدرسهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/03-06/WhatsApp_Image_2021_03_06_at_10.13.06_AM.jpgاحداث دو مدرسه8526مجتمع مسکونی خانه2021-03-06T11:47:37+03:30http://news.kish.ir/fa/news/8526/مجتمع-مسکونی-خانهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/03-06/WhatsApp_Image_2021_03_06_at_10.13.05_AM.jpgمجتمع مسکونی خانه8525واحدهای صنعتی و تولیدی 2021-03-06T11:45:31+03:30http://news.kish.ir/fa/news/8525/واحدهای-صنعتی-و-تولیدی-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/03-06/WhatsApp_Image_2021_03_06_at_10.13.05_AM_1_.jpgواحدهای صنعتی و تولیدی 8524مجتمع مسکونی پرشین 2 ( آسمان )2021-03-06T11:41:30+03:30http://news.kish.ir/fa/news/8524/مجتمع-مسکونی-پرشین-2-(-آسمان-)http://news.kish.ir/Upload/pictures/2021/03-06/WhatsApp_Image_2021_03_06_at_10.13.04_AM.jpgمجتمع مسکونی پرشین 2 ( آسمان )