پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2022-08-14T01:08:24+04:302022-08-14T01:08:24+04:3010086کنترل مصالح ساختمانی و استاندار سازی مصالح تاسیسات برق و مکانیک گسترش دامنه فرایند های کنترل مصالح ساختمانی و تصویب کنترل و استاندارد سازی مصالح تاسیسات برق و مکانیک در مبادی عرضه و مصرف از ابتدا شهریور سال ۱۴۰۱ اجرایی می شود.2022-07-23T15:30:27+04:30http://news.kish.ir/fa/news/10086/کنترل-مصالح-ساختمانی-و-استاندار-سازی-مصالح-تاسیسات-برق-و-مکانیک-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/07-23/_.jpgکنترل مصالح ساختمانی و استاندار سازی مصالح تاسیسات برق و مکانیک 10068بهره برداری از طرح گردشگری تجاری میکامال تا شهریور سال جاریمدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن بازدید از پروژه گردشگری تجاری میکامال روند پیشرفت این طرح را برای تخمین زمان بهره برداری بررسی کرد.2022-07-11T16:06:00+04:30زهرا عدالتhttp://news.kish.ir/fa/news/10068/بهره-برداری-از-طرح-گردشگری-تجاری-میکامال-تا-شهریور-سال-جاریhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/07-13/IMG_20220713_WA0031.jpgبهره برداری از طرح گردشگری تجاری میکامال تا شهریور سال جاری10060تشکیل میز خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسیبه منظور رسیدگی به بروز آسیب های ناشی از وقوع زلزله به برخی بناها،میز خدمت با هدف رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی تشکیل شده است.2022-07-02T23:19:00+04:30http://news.kish.ir/fa/news/10060/تشکیل-میز-خدمت-جهت-رسیدگی-فوری-و-ارائه-خدمات-فنی-و-مهندسیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/05-24/__1.jpgتشکیل میز خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی10057تعطیلی تمامی ادارات و نهادها در کیش رئیس ستاد بحران کیش از تعطیلی تمامی ادارات، نهادها، جنگ‌ها و کنسرت‌ها در کیش خبر داد.2022-07-02T06:11:11+04:30http://news.kish.ir/fa/news/10057/تعطیلی-تمامی-ادارات-و-نهادها-در-کیش-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/07-02/IMG_20220702_WA0028.jpgتعطیلی تمامی ادارات و نهادها در کیش 10056حفظ آرامش و حضور در فضاهای بازرئیس ستاد بحران کیش بر حفظ آرامش، رعایت اصول ایمنی و حضور در فضاهای باز تاکید کرد2022-07-02T05:35:13+04:30http://news.kish.ir/fa/news/10056/حفظ-آرامش-و-حضور-در-فضاهای-بازhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/07-02/IMG_20220624_WA0023_1_.jpgحفظ آرامش و حضور در فضاهای باز10045تشکیل میز خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسیبه منظور رسیدگی به بروز آسیب های ناشی از وقوع زلزله به برخی بناها میز خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی تشکیل شده است.2022-06-24T13:30:51+04:30http://news.kish.ir/fa/news/10045/تشکیل-میز-خدمت-جهت-رسیدگی-فوری-و-ارائه-خدمات-فنی-و-مهندسیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/06-24/IMG_20220624_WA0023.jpgتشکیل میز خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی10040تاکید ستاد بحران کیش بر عدم توجه به شایعات در خصوص زمین لرزهستاد بحران جزیره کیش اعلام کرد ساکنان و گردشگران اخبار مربوط به زلزله را تنها از منابع رسمی دنبال کنند. 2022-06-23T01:40:00+04:30زهرا عدالتhttp://news.kish.ir/fa/news/10040/تاکید-ستاد-بحران-کیش-بر-عدم-توجه-به-شایعات-در-خصوص-زمین-لرزهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/06-23/IMG_20220623_WA0006.jpgتاکید ستاد بحران کیش بر عدم توجه به شایعات در خصوص زمین لرزه10029آمادگی کمپ مصلی و سالن چند منظوره کیش برای اسکان موقت ساکنانمدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش از آمادگی کمپ مصلی و سالن چند منظوره برای اسکان موقت ساکنان خبرداد.2022-06-16T00:44:15+04:30http://news.kish.ir/fa/news/10029/آمادگی-کمپ-مصلی-و-سالن-چند-منظوره-کیش-برای-اسکان-موقت-ساکنانhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/06-16/IMG_20220616_WA0001.jpgآمادگی کمپ مصلی و سالن چند منظوره کیش برای اسکان موقت ساکنان10026دومین نشست ستاد بحران کیش برگزار شددومین نشست ستاد بحران کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تمامی اعضای ستاد برگزار شد. 2022-06-15T23:50:03+04:30مریم اکبرپورhttp://news.kish.ir/fa/news/10026/دومین-نشست-ستاد-بحران-کیش-برگزار-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/06-15/IMG_20220615_WA0093.jpgدومین نشست ستاد بحران کیش برگزار شد10025آمادگی کامل نیروهای امدادی و ستادی کمیته بحران سازمان منطقه آزاد کیش با پیش‌بینی چندین مکان موقت اسکانرئیس ستاد مدیریت بحران کیش از آمادگی کامل این ستاد، و آماده‌سازی چندین مکان موقت جهت بهره‌وری در مواقع اضطراری خبر داد.2022-06-15T20:55:10+04:30مریم اکبرپورhttp://news.kish.ir/fa/news/10025/آمادگی-کامل-نیروهای-امدادی-و-ستادی-کمیته-بحران-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-با-پیش‌بینی-چندین-مکان-موقت-اسکانhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/06-15/IMG_20220615_WA0035_1.jpgآمادگی کامل نیروهای امدادی و ستادی کمیته بحران سازمان منطقه آزاد کیش با پیش‌بینی چندین مکان موقت اسکان10024آماده باش کامل سازمان منطقه آزاد کیش، نهادها و شرکت های تابعهمدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آماده باش کامل سازمان منطقه آزاد کیش، نهاد ها و شرکت های تابعه در خصوص اقدام در شرایط بحرانی زلزله خبر داد2022-06-15T16:50:25+04:30فاطمه یاقوتیhttp://news.kish.ir/fa/news/10024/آماده-باش-کامل-سازمان-منطقه-آزاد-کیش،-نهادها-و-شرکت-های-تابعهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/06-15/IMG_20220615_WA0056.jpgآماده باش کامل سازمان منطقه آزاد کیش، نهادها و شرکت های تابعه10022تشکیل کمیته بحران در سازمان منطقه آزاد کیش کمیته بحران منطقه آزاد کیش پس از وقوع زلزله تشکیل شد.2022-06-15T13:04:57+04:30زهرا عدالتhttp://news.kish.ir/fa/news/10022/تشکیل-کمیته-بحران-در-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/06-15/IMG_20220615_WA0036.jpgتشکیل کمیته بحران در سازمان منطقه آزاد کیش 10021تعطیلی ادارات جزیره کیش درپی وقوع زلزلهسعید پورزادی رییس ستاد مدیریت بحران کیش از تعطیلی ادارات جزیره به دلیل وقوع زلزله و پس لرزه های پی در پی خبر داد.2022-06-15T13:01:25+04:30زهرا عدالتhttp://news.kish.ir/fa/news/10021/تعطیلی-ادارات-جزیره-کیش-درپی-وقوع-زلزلهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/06-15/IMG_20220615_WA0035.jpgتعطیلی ادارات جزیره کیش درپی وقوع زلزله10017بازدید و نظارت مستمر،عاملی برای پیشرفت هرچه سریعتر طرح های عمرانیمهدی کشاورز با هدف اطلاع از چگونگی اجرای طرح های عمرانی کیش از 10 پروژه زیرساختی سطح جزیره بازدید کرد و حضور میدانی و مداوم مسئولان را ضرورتی برای تسریع در روند پیشرفت طرح ها برشمرد2022-06-12T15:11:00+04:30زهرا عدالتhttp://news.kish.ir/fa/news/10017/بازدید-و-نظارت-مستمر،عاملی-برای-پیشرفت-هرچه-سریعتر-طرح-های-عمرانیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/06-12/IMG_20220612_WA0074.jpgبازدید و نظارت مستمر،عاملی برای پیشرفت هرچه سریعتر طرح های عمرانی10002الزام تمام پروژه های ساختمانی به دریافت پایان کار یا اخذ و تمدید پروانه ساختمديرعامل شرکت عمران، آب و خدمات از نظارت گسترده بر فعالیت پیمانکاران ساختمانی و الزام آنها به دریافت پایان کار ویا اخذ و تمدید پروانه ساخت خبر داد.2022-05-30T17:07:49+04:30http://news.kish.ir/fa/news/10002/الزام-تمام-پروژه-های-ساختمانی-به-دریافت-پایان-کار-یا-اخذ-و-تمدید-پروانه-ساختhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2022/05-30/_.pngالزام تمام پروژه های ساختمانی به دریافت پایان کار یا اخذ و تمدید پروانه ساخت