رئیس کمیته طرح و اجرای مسکن استیجاری کیش منصوب شد

محمدرضا لواسانی طی حکمی علیرضا ابراهیم پور را به عنوان رئیس کمیته طرح و اجرای مسکن استیجاری کیش منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم صادر شده از سوی محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش خطاب به علیرضا ابراهیم پور آمده است:

نظر به جایگاه، موقعیت و تخصص، به موجب این بخشنامه جنابعالی را به عنوان رئیس کمیته طرح و اجرای مسکن استیجاری کیش منصوب می نمایم.

با توجه به نیاز مبرم و شرایط عده ای از کیشوندان محترم، مقتضی است جهت اجرای این طرح کمیته مذکور را به صورت پیوسته و هفتگی تشکیل و گزارشات پیشرفت این پروژه مهم را به مردم عزیز جزیره و اینجانب (ماهانه) گزارش بفرمایید.

از آنجایی که شروع و اجرای طرح مسکن استیجاری با رعایت استاندارد ها و کیفیت جزیره کیش با مشارکت کارآفرینان و سرمایه گذاران، از برنامه های دارای اولویت و از مطالبات عمومی می باشد، همه معاونین و مدیران محترم سازمان مکلف به انجام اقدامات لازم در جهت تصمیمات کمیته بر طبق ضوابط و قوانین خواهند بود.

در صورتی که به هر دلیلی در مسیر این پروژه مهم، مشکل یا تعللی صورت گرفت، مراتب را با قید فوریت به اینجانب اعلام فرمایید.