پایانه جدید فرودگاه کیش به عنوان سومین ترمینال بزرگ فرودگاهی کشور

پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش از نظر "ظرفیت پذیرش مسافر و وسعت" به عنوان سومین ترمینال بزرگ فرودگاهی کشور روز شنبه 12 فروردین با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش پیش راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این پایانه مسافری از نظر وسعت و ظرفیت پذیرش 6 میلیون مسافر در سال، سیستم های  یکپارچه "پذیرش مسافر، انتقال بار" و بهره برداری از شرکت های دانش بنیان داخلی در ساخت تجهیزات اصلی فرودگاهی از جمله "سیستم انتقال بار مسافر، پل های تلسکوپی و ساخت پارکینگ به ظرفیت 520 خودرو" به عنوان شاخص ها و وجه تمایز ترمینال جدید فرودگاه کیش با سایر ترمینال های داخلی کشور محسوب می شود.

سازمان منطقه آزاد کیش با رویکرد ارتقاء ظرفیت و بهبود ارائه خدمات به مسافران و گردشگران و بر اساس ضوابط و استانداردهای روز ترمینال های فرودگاهی معتبر دنیا در سال 1383 طراحی و عملیات اجرایی آن از فروردین 1392 آغاز شده است.

پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش با تغییر مدیریت ها و بازنگری در این طرح با هدف ارتقاء و بهبود فضاهای خدماتی و جریان گردش مسافر و همچنین تغییرات محدوده پروژه و اضافه شدن عملیات محوطه، پارکینگ، تاسیسات زیربنایی و همچنین با انعقاد قرارداد سوم و ارائه زمانبندی مربوطه به روز رسانی شده که هم اکنون درصد پیشرفت این طرح به 94.42 درصد رسیده است.

بنابراین گزارش از ویژگی های مهم این پایانه فرودگاهی می توان به  تعداد 10 پل تلسکوپی"PBB" جهت انتقال مسافر به – از هواپیما، سیستم انتقال بار مسافران "BHS" به صورت اتوماتیک، 48 دستگاه میز پذیرش مسافر "چک–این"، سیستم CUTE یکپارچه، 10دستگاه پله های برقی و 12 دستگاه آسانسور جهت تردد در طبقات و سیستم های پیشرفته تجهیزات فرودگاهی و پارکینگ رو باز با  ظرفیت 520 خودرو در محوطه شمالی اشاره کرد.

پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش در ارتفاع 31.26 متر بالاتر از تراز سطح دریای آزاد و در 4 طبقه شامل طبقه همکف به مساحت حدود 20787 متر با کاربری فضای عمومی، گمرک، طبقه اول به مساحت 9150 مترمربع در تراز 80/2+و 15/3+ با کاربری کریدورهای اصلی و فضاهای جانبی، طبقه دوم به مساحت 14863 متر مربع در تراز 35/6+ با کاربری سالن انتظار مسافرین خروجیُ کنترل امنیت و فضاهای تجاری، طبقه سوم به مساحت 4250 مترمربع در تراز 20/11+ با کاربری رستوران و تریا می باشد.

گفتنی است مساحت کل زمین پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش 25 هکتار  با زیربنای ساختمان پایانه 49 هزار مترمربع می باشد که زیر بنای مورخانه 1.865 متر مربع و مساحت محوطه نیز 16 هکتار پیش بینی شده است.