بازگشت متعهدانه به طرح جامع تضمین کننده حل مشکلات است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بازگشت متعهدانه، اخلاقی و همچنین بازبینی در طرح جامع تضمین کننده حل مشکلات موجود است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بعد از ظهر جمعه21 آبان در نشست صمیمانه وزیر ورزش و جوانان با روسای هیات های ورزشی، مربیان، ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش جزیره که در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد: بر رشد نا متوازن و نا متقارن در جزیره کیش تاکید کرد و گفت: بازگشت متعهدانه به طرح جامع تضمین کننده حل مشکلات موجود است.

آهنگران در همین خصوص اظهار داشت: بخش خصوصی، سازمان منطقه آزاد کیش و همه نهادهای مستقر در این منطقه با تعهدی که نسبت به بازگشت طرح جامع دارند می توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

وی ایجاد نشاط و شادی در جامعه را یکی از وظایف اصلی سازمان در راستای مسوولیت اجتماعی برشمرد و گفت: باید با رویکرد حمایتی به مسائل ملی به ویژه تیم های ورزشی که نشاط بیشتری را در جامعه ایجاد می کنند مورد توجه قرار گیرند.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش انسجام مثال زدنی مسوولان این منطقه را زمینه ساز تحقق اقدامات مهم و ارزشمند در جزیره عنوان کرد و افزود: این مهم نیاز به یک عزم ملی و فرابخشی دارد که مقدمات آن فراهم شده و هر آنچه که در سازمان است در خدمت تمام مسايل ملي از جمله ورزش قرار می گیرد که یکی از مهمترین ارکان سازمان منطقه آزاد کیش محسوب می شود.

به گفته آهنگران وزارت ورزش و جوانان، سازمان منطقه آزاد کیش و فدارسيون فوتبال در مرحله نخست همکاری قرار دارند و مسائل و مشکلات با مذاكرات به سر انجام خوبی خواهد رسید.

آهنگران توجه به حوزه ورزش را از اولویت های نخست سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد و اظهار داشت: فضای منطقه آزاد کیش با ورزش انس گرفته و از جایگاه ویژه ای در این جزیره برخوردار است.

همچنین در این نشست معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش و رئیس مرکز ورزش و تفریحات سالم گزارشی جامع ارائه کردند. 

گفتنی است در این نشست صمیمانه وزیر ورزش و جوانان با روسای هیات های ورزشی، مربیان، ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش جزیره، معاونان و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، شهاب الدین عزیز خادم رئیس فدراسیون فوتبال، هیئت همراه وزارتخانه ورزش و جوانان، عبدالنبی شرفی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، عزیزاله فرضی پور رئیس مرکز ورزش و تفریحات سالم حضور داشتند.