پاسخگویی به موقع مسئولان انگیزه اجرای طرح های جدید را تقویت می کند

محمد زاده انبوه ساز و مدیرعامل شرکت سپندار گشت کوتاه شدن روند صدور مجوزها و پاسخگویی مسئولان را زمینه ساز اجرای طرحای نو مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش محمد زاده انبوه ساز و مدیرعامل شرکت سپندار گشت در نشست با دکتر لواسانی سرپرست سازمان، از اتمام ساخت و آغاز مرحله تجهیز هتل خود در نوار ساحلی خبر داد و گفت: روند کاری سازندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان زمانی تسریع می شود که سه نفر معتمد در کوتاهترین زمان ممکن امور حوزه های صنعت، گردشگری و بازار را به سمع مدیرعامل برسانند تا به معنای واقعی کارها به سر انجام برسد.

وی با اشاره به ظرفیت های بینظیر جزیره کیش برای سرمایه گذاری، ایجاد رونق اقتصادی و توسعه حوزه های مختلف، بازه های زمانی طولانی 8 تا 9 ماه برای ارائه جواب مثبت یا منفی از سوی سازمان به سرمایه گذار در اجرای یک طرح را موجب بی انگیزه شدن و هدر رفت زمان آنها عنوان کرد.

محمد زاده همچنین بر آسیب شناسی در خصوص اجرای طرح ها و عدم ارائه طرح های نو به سازمان تاکید کرد و گفت:  بروکراسی های اداری مهم ترین مانع در ابتدای کار سرمایه گذاران است که آسیب های بسیار جدی به حوزه سرمایه گذاری کیش وارد می کند.