بروکراسی های اداری عامل عدم ارائه ایده های نو

سرمایه گذار هتل دریایی ترنج، بروکراسی های اداری را یکی از مهمترین علل اجرایی نشدن طرح های نو در کیش برشمرد.

صدوق سرمایه گذار هتل دریایی ترنج با تشریح روند ساخت هتل ترنج به عنوان ایده ای نو و کاری جدید بر روی آب گفت: بیش از 3 سال در انتظار دریافت مجوز برای ساخت هتل بودم و طی 2سال این طرح ساخته شد و به بهره برداری رسید و مدت ساخت آن از روند مجوز گرفتن کوتا ه تر شد.

وی در ادامه بروکراسی های اداری را یکی از عوامل عدم به ثمر نشستن کارهای جدید در جزیره عنوان کرد و خواستار تشکیل کارگروه ایده های نو با همکاری سازمان و انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران شد که در بررسی ایده های سرمایه گذاران به صورت دقیق و صحیح در این کارگروه امکان پذیذ خواهد بود.

سرمایه گذار هتل دریایی ترنج برقرای پرواز های بین المللی را زمینه ساز ارز آوری و تقویت صنعت گردشگری برشمرد و گفت: شلوغی هتل ها زمانی لذت بخش خواهد بود که با حضور مسافران و گردشگران خارجی اشغال شود و موجب ارز آوری باشد.

همچنین محمد زاده انبوه ساز و مدیرعامل شرکت سپندار گشت در این نشست  از اتمام ساخت و آغاز مرحله تجهیز هتل خود در نوار ساحلی خبر داد و گفت: روند کاری سازندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان زمانی تسریع می شود که سه نفر معتمد در کوتاهترین زمان ممکن امور حوزه های صنعت، گردشگری و بازار را به سمع مدیرعامل برسانند تا به معنای واقعی کارها به سر انجام برسد.

وی بازه های زمانی طولانی 8 تا 9 ماه برای ارائه جواب مثبت یا منفی از سوی سازمان به سرمایه گذار برای اجرای یک طرح را موجب بی انگیزه شدن و هدر رفت زمان آنها عنوان کرد که آسیب های جدی به حوزه سرمایه گذاری کیش وارد می کند.