کیش از آمادگی لازم برای میزبانی از کاپ جام جهانی برخودار است

محمود پازوکی رئیس هیئت فوتبال کیش در خصوص میزبانی از کاپ جام جهانی عنوان کرد: از چندماه گذشته جزیره کیش در این زمینه اعلام آمادگی کرده بود.