عیادت مهدی کشاورز از مصدومین زمین لرزه در کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن بازدید از بیمارستان از مصدومین زمین لرزه امروز در کیش عیادت کرد.

در پی وقوع زلزله کلیه ادارات، نهادها، بانك ها و مجموعه سازمان تعطیل شد

تمامی ادارات دولتی و زیر مجموعه سازمان و بانک ها به غیر از سازمان ها و نهادهای امدادرسانی و عملیاتی امروز شنبه چهارم تیر تعطیل اعلام شد