برگزاري مراسم باشكوه شب هاي ليالي قدر در مصلي بزرگ كيش

مصلي بزرگ جزيره كيش امسال شب نوزدهم ماه مبارک رمضان همچون سال هاي گذشته قبل از شيوع پاندمي كرونا، ميزبان خيل عظيمي از ساکنان جزیره در شب هاي ليالي قدر بود.