مهدی کشاورز: دوران شعار و نمایش تمام شده است

‏‎مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش بر نقش مهم بخش خصوصي در اجراي طرح ها با سیاستگذاری و نظارت دولت تأکید كرد.

مناطق آزاد ظرفیت مهمی در تحولات اقتصادی کشور است

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مناطق آزاد را داراي ظرفیت مهمي در تحولات اقتصادی کشور برشمرد كه اين مهم مي تواند الگويي براي كشورهاي همسايه باشد.