پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2019-08-19T10:20:47+04:302019-08-19T10:20:47+04:306463بازدید دوره ای مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش از طرح های مشارکتی مدیرعامل شرکت سرمایه کذاری وتوسعه کیش از طرح های مشارکتی این شرکت بازدید کرد.2019-08-16T21:46:25+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6463/بازدید-دوره-ای-مدیرعامل-شرکت-سرمایه-گذاری-و-توسعه-کیش-از-طرح-های-مشارکتیhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/08-16/photo_____1.jpgبازدید دوره ای مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش از طرح های مشارکتی6461تلاش شرکت عمران، آب و خدمات کیش بر اجرای طرحهای زیست محیطی در توسعه جزیرهمدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، در بازدید از چند طرح عمرانی بر ضرورت توسعه فضاهای سبز عمودی در جزیره کیش تأکید کرد.2019-08-16T13:56:40+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6461/تلاش-شرکت-عمران،-آب-و-خدمات-کیش-بر-اجرای-طرحهای-زیست-محیطی-در-توسعه-جزیرهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/08-16/photo____.jpgتلاش شرکت عمران، آب و خدمات کیش بر اجرای طرحهای زیست محیطی در توسعه جزیره6452امضا تفاهمنامه توسعه مجموعه سوارکاری کیش بین بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیشسازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی برای توسعه مجموعه سوار کاری کیش تفاهم نامه همکاری امضاءکردند.2019-08-13T15:23:42+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6452/امضا-تفاهمنامه-توسعه-مجموعه-سوارکاری-کیش-بین-بخش-خصوصی-و-سازمان-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/08-13/1_1.jpgامضا تفاهمنامه توسعه مجموعه سوارکاری کیش بین بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش6397پیشرفت شگفت انگیز پروژه دامون ساحلی ۲ در عرض ۳ ماهبا مدیریت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و تلاش شریک و مجری پروژه هیراد غفوری و با مشارکت مالی سرمایه گذاران، پروژه متوقف و رها شده دامون ساحلی ٢ ،طَی ٣ ماه از طبقه ١٢ به طبقه ١۸ رسید .2019-08-07T14:06:55+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6397/پیشرفت-شگفت-انگیز-پروژه-دامون-ساحلی-۲-در-عرض-۳-ماهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/08-07/IMG_5786_1024x768.jpgپیشرفت شگفت انگیز پروژه دامون ساحلی ۲ در عرض ۳ ماه6384آگهی فراخوان های عمومی شناسایی سرمایه گذار و پیمانکار شماره های ف/ع/98/02 ، ف/ع/98/03 و ف/ع/98/04شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزادکیش برای شناسایی سرمایه گذاران و پیمانکاران علاقمند به همکاری با این شرکت فراخوان عمومی صادرکرده است.2019-08-03T11:52:56+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6384/آگهی-فراخوان-های-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذار-و-پیمانکار--شماره-های-ف-ع-98-02-،-ف-ع-98-03-و-ف-ع-98-04http://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/08-03/137jpg.jpgآگهی فراخوان های عمومی شناسایی سرمایه گذار و پیمانکار شماره های ف/ع/98/02 ، ف/ع/98/03 و ف/ع/98/046378انتصاب سرپرست جدید معاونت مالی و اداری شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیشمهندس بابک خالقی سرپرست معاونت مالی و اداری شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش شد.2019-07-31T14:57:47+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6378/انتصاب-سرپرست-جدید-معاونت-مالی-و-اداری-شرکت-عمران،-آب-و-خدمات-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/07-31/9d6447cd_ca31_441d_8d87_f4cbfe77464f_1.jpgانتصاب سرپرست جدید معاونت مالی و اداری شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش6353برگزاری کارگاه هم اندیشی تکنولوزی عالی بتن در جزیره کیشدر کارگاه هم اندیشی تکنولوزی عالی بتن ضرورت استفاده از پوزولان ها در ارتقاء کیفیت مصالح مصرفی و صنعتی سازی در جزیره کیش بررسی شد. 2019-07-25T13:55:14+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6353/برگزاری-کارگاه-هم-اندیشی-تکنولوزی-عالی-بتن-در-جزیره-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/07-25/IMG_6560.jpgبرگزاری کارگاه هم اندیشی تکنولوزی عالی بتن در جزیره کیش6345نشست هم اندیشی تکنولوژی عالی بتن در منطقه آزاد کیشنشست هم اندیشی تکنولوژی عالی بتن، با حضور معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف ارتقا سطح دانش ساخت و سازها در کیش برگزار می شود.2019-07-22T11:33:49+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6345/نشست-هم-اندیشی-تکنولوژی-عالی-بتن-در-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/07-22/PHOTO_2019_07_22_09_04_41.jpgنشست هم اندیشی تکنولوژی عالی بتن در منطقه آزاد کیش6335دو انتصاب جدید در شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیشسرپرستان جدید دو مدیریت پیمان و رسیدگی و مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش معرفی شدند.2019-07-18T13:52:08+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6335/دو-انتصاب-جدید-در-شرکت-عمران،-آب-و-خدمات-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/07-18/636457634902399260.jpgدو انتصاب جدید در شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش6325تاکید دکتر مظفری بر استاندارد سازی طرح های عمرانی بخش خصوصی در کیشمدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از چند طرح عمرانی کیش، بر استاندارد سازی و تسریع در روند ساخت آنها تاکید کرد.2019-07-15T17:33:40+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6325/تاکید-دکتر-مظفری-بر-استاندارد-سازی-طرح-های-عمرانی-بخش-خصوصی-در-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/07-15/1_8_.jpgتاکید دکتر مظفری بر استاندارد سازی طرح های عمرانی بخش خصوصی در کیش6320معرفی محمود نوکاریزی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیشمدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمود نوکاریزی را به سمت عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منصوب کرد.2019-07-15T10:24:36+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6320/معرفی-محمود-نوکاریزی-به-عنوان-عضو-هیات-مدیره-شرکت-عمران،-آب-و-خدمات-منطقه-آزاد-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/07-15/PHOTO_2019_07_15_10_13_57.jpgمعرفی محمود نوکاریزی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش6311شرکت عمران، آب و خدمات کیش آماده استقبال از گردشگران جشنواره تابستانی زیباسازی معابر و فضای سبز، ارتقاء خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه فعالیت ها در بخش نظافت شهری از جمله فعالیت های شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش برای استقبال از گردشگران جشنواره تابستانی است2019-07-11T14:48:01+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6311/شرکت-عمران،-آب-و-خدمات-کیش-آماده-استقبال-از-گردشگران-جشنواره-تابستانی-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/07-11/_.jpgشرکت عمران، آب و خدمات کیش آماده استقبال از گردشگران جشنواره تابستانی 6249آغاز مرحله دوم طرح ساماندهی و توانمند سازی سفین قدیم تا یکماه آیندهمعاون عمرانی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم طرح ساماندهی و توانمند سازی سفین قدیم، تا یکماه آینده خبر داد. 2019-07-02T16:57:45+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6249/آغاز-مرحله-دوم-طرح-ساماندهی-و-توانمند-سازی-سفین-قدیم-تا-یکماه-آیندهhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/07-02/01_1_.jpgآغاز مرحله دوم طرح ساماندهی و توانمند سازی سفین قدیم تا یکماه آینده6248ایجاد فضای سبز و پارک بازی کودکان در شهرک سحر دکتر مظفری در بازدید از کمپ سحر که به شهرک سحر تغییر نام یافت با جمعی از کارگران و خانواده های ساکن این مجموعه مسکونی دیدار و گفتگو کرد.2019-07-02T09:46:38+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6248/ایجاد-فضای-سبز-و-پارک-بازی-کودکان-در-شهرک-سحر-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/07-02/1_38_.jpgایجاد فضای سبز و پارک بازی کودکان در شهرک سحر 6239معرفی سرپرست جدید اداره بهره برداری از فاضلاب شرکت عمران، آب و خدمات زینب اسدی به عنوان سرپرست جدید اداره بهره برداری از فاضلاب شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، معرفی شد.2019-06-27T14:25:39+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6239/معرفی-سرپرست-جدید-اداره-بهره-برداری-از-فاضلاب-شرکت-عمران،-آب-و-خدمات-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/06-27/PHOTO_2019_06_27_14_16_00.jpgمعرفی سرپرست جدید اداره بهره برداری از فاضلاب شرکت عمران، آب و خدمات