پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشkishپایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیشinfo@kish.ir2019-07-16T14:55:53+04:302019-07-16T14:55:53+04:306233انعقاد قرارداد توسعه شبکه فیبر نوری کیشقرار داد مشارکت در توسعه شبکه فیبر نوری جزیره کیش بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت فناپ تلکام منعقد شد.2019-06-25T16:43:57+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6233/انعقاد-قرارداد-توسعه-شبکه-فیبر-نوری-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/06-25/1_14_.jpgانعقاد قرارداد توسعه شبکه فیبر نوری کیش6048بررسی محورهای همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه فردوسی مشهد در نشستی مشترکبررسی ظرفیت ها ومحورهای همکاری، موضوع نشست مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش با دانشگاه فردوسی مشهد بود.2019-05-04T16:27:20+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6048/بررسی-محورهای-همکاری-سازمان-منطقه-آزاد-کیش-و-دانشگاه-فردوسی-مشهد-در-نشستی-مشترکhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/05-04/B74I1246.jpgبررسی محورهای همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه فردوسی مشهد در نشستی مشترک6014رونمایی از دو سامانه الکترونیکی با حضور معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در کیشدو سامانه ثبت شرکت ها و سامانه کیشوندی با حضورمعاون فن آوری و نو آوری وزیر ارتباطات و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش رونمایی شد.2019-04-25T16:39:05+04:30http://news.kish.ir/fa/news/6014/رونمایی-از-دو-سامانه-الکترونیکی-با-حضور-معاون-وزیر-ارتباطات-و-فن-آوری-اطلاعات-در-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/04-25/D41T7062_1.jpgرونمایی از دو سامانه الکترونیکی با حضور معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در کیش5823آغاز به کارمرکز پایش و مدیریت هوشمند کیشبا حضور دکتر غلامحسین مظفری مرکز پایش و مدیریت هوشمند کیش کار خود را آغاز کرد. 2019-03-21T15:20:51+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5823/آغاز-به-کارمرکز-پایش-و-مدیریت-هوشمند-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/03-21/1_6_.jpgآغاز به کارمرکز پایش و مدیریت هوشمند کیش5726رونمایی از 3 سامانه هوشمند ارائه خدمات الکترونیکی با حضور مشاور رییس جمهور در کیشبا حضور دبیرشورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از سه سامانه هوشمند ارائه خدمات الکترونیکی رو نمایی شد. 2019-02-14T16:12:37+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5726/رونمایی-از-3-سامانه-هوشمند-ارائه-خدمات-الکترونیکی-با-حضور-مشاور-رییس-جمهور-در-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2019/02-14/01_21_.jpgرونمایی از 3 سامانه هوشمند ارائه خدمات الکترونیکی با حضور مشاور رییس جمهور در کیش5576سهولت در پذيرش و نوبت دهي بيمارستان كيش با استفاده از اپليكيشن آي كيشتمامی خدمات درماني الکترونیکی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش شامل پذيرش، نوبت دهي و پرداخت از طريق اپليكيشن آي كيش به زودي امكان پذیر است.2018-12-24T15:54:45+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5576/سهولت-در-پذيرش-و-نوبت-دهي-بيمارستان-كيش-با-استفاده-از-اپليكيشن-آي-كيشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/12-08/download_1_.jpgسهولت در پذيرش و نوبت دهي بيمارستان كيش با استفاده از اپليكيشن آي كيش5480رونمایی از کیش کارت با حضور دکتر انصاری لاریصدور کیش کارت با هدف ارائه خدمات ویژه به شهروندان جزیره کیش آغاز شد.2018-12-01T17:02:21+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5480/رونمایی-از-کیش-کارت-با-حضور-دکتر-انصاری-لاریhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/12-01/kishcartt.jpgرونمایی از کیش کارت با حضور دکتر انصاری لاری5419تحویل بیش از 2100 سیم کارت رایگان تله کیش همزمان با روز کیش به شهروندانبیش از 2100 سیم کارت رایگان تله کیش همزمان با روز کیش به شهروندان تحویل داده شد.2018-11-13T16:54:35+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5419/تحویل-بیش-از-2100-سیم-کارت-رایگان-تله-کیش-همزمان-با-روز-کیش-به-شهروندانhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/11-13/01_1_.jpgتحویل بیش از 2100 سیم کارت رایگان تله کیش همزمان با روز کیش به شهروندان5416اقدام جالب تله کیش درگرامیداشت روز کیشدرگرامیداشت روز کیش شرکت تله کیش به 3 کودک متولد 20آبان درجزیره کیش هدیه داد.2018-11-13T16:39:32+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5416/اقدام-جالب-تله-کیش-درگرامیداشت-روز-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/11-13/01_14_.jpgاقدام جالب تله کیش درگرامیداشت روز کیش5381هدیه تله کیش به ساکنان به مناسبت روز کیششرکت توسعه ارتباطات و فن آوری اطلاعات کیش (تله کیش) به مناسبت "20 آبان روز کیش " هدایای ارزنده ای به ساکنان جزیره کیش اهدا می کند.2018-11-05T09:14:37+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5381/هدیه-تله-کیش-به-ساکنان-به-مناسبت-روز-کیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/11-05/37517f96_6484_4016_b019_da17cc9a49db.jpgهدیه تله کیش به ساکنان به مناسبت روز کیش5319امضای اولین تفاهم نامه سرمایه گذاری درحوزه ICT جزیره کیش در نمایشگاه بین المللی اینوکس 2018 اولین تفاهم نامه سرمایه گذاری در حوزه ICT با هدف توسعه بسترهای خدمات الکترونیکی در جزیره کیش در نمایشگاه بین المللی اینوکس 2018 امضا شد.2018-10-23T12:27:46+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5319/امضای-اولین-تفاهم-نامه-سرمایه-گذاری-درحوزه-ICT---جزیره-کیش-در-نمایشگاه-بین-المللی-اینوکس-2018-http://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/10-23/01_25_.jpgامضای اولین تفاهم نامه سرمایه گذاری درحوزه ICT جزیره کیش در نمایشگاه بین المللی اینوکس 2018 5231قرار داد توسعه شبکه فیبر نوری کیش منعقد شدشبکه فیبر نوری کیش با هدف ارتقاء کمی و کیفی خدمات مخابراتی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسعه می یابد.2018-10-09T10:39:11+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5231/قرار-داد-توسعه-شبکه-فیبر-نوری-کیش-منعقد-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/10-09/D41T2917.jpgقرار داد توسعه شبکه فیبر نوری کیش منعقد شد5218کیش کارت؛ پاسخی به مطالبه چند ساله کیشوندانکیش کارت با هدف ارائه خدمات ویژه به شهروندان جزیره کیش صادر می شود.2018-10-06T16:24:35+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5218/کیش-کارت؛-پاسخی-به-مطالبه-چند-ساله-کیشوندانhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/10-06/01_4__1.jpgکیش کارت؛ پاسخی به مطالبه چند ساله کیشوندان5215تاکسی اینترنتی درجزیره کیش راه اندازی شدبه گفته مدیرفناوری اطلاعات وارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش از 14 مهر خدمات دهی اینترنتی تاکسی درجزیره کیش آغاز می شود.2018-10-03T10:48:49+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5215/تاکسی-اینترنتی-درجزیره-کیش-راه-اندازی-شدhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/10-03/01_9__1.jpgتاکسی اینترنتی درجزیره کیش راه اندازی شد5194برقراری ارتباطات و رفع مشکل اینترنت با ترمیم فیبر نوری درکیشبا ترمیم فیبر نوری اختلال خطوط تلفن همراه رفع واتصال اینترنت در جزیره کیش برقرار شد.2018-09-30T12:29:10+03:30http://news.kish.ir/fa/news/5194/برقراری-ارتباطات-و-رفع-مشکل-اینترنت-با-ترمیم-فیبر-نوری-درکیشhttp://news.kish.ir/Upload/pictures/2018/09-30/photo_2018_09_30_12_21_49.jpgبرقراری ارتباطات و رفع مشکل اینترنت با ترمیم فیبر نوری درکیش