رییس جدید پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف معرفی شد

درمراسمی با تقدیر از خدمات دکتر غلامی ٫ دکتر مظفری به عنوان رییس جدید پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ درمراسم تودیع ومعارفه رووسای پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف٫رییس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اهمیت حفظ واعتلای برند ایندانشگاه به عنوان یکی از دانشگاههای برتر کشور گفت: ارتباط با دانشگاههای تراز اول  کشور وجهان ٫ حل مشکلات منطقه وکمک به توسعه جزیره کیش از اهداف اصلی این دانشگاه دراین جزیره است که نیازمند ارتباط موثر ودوسویه با سازمان منطقه آزاد کیش است. 

دراین مراسم معاون فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به جایگاه رفیع دانشگاههای صنعتی شریف وتهران دربین دانشگاههای کشوروضمن تشکر از خدمات ارزشمند دکتر غلامی گفت : نگاه عالی دکتر فتوحی در برنامه ریزی ها بیانگرجهش چشمگیر این دانشگاه درآینده است.

وی افزود: معاونت فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش آمادگی دارد با تشکیل شورای هماهنگی دانشگاههای درراستای حمایت وتقویت آنها گامهای موثری بردارد.

دکتر غلامی رییس سابق پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف نیز دراین مراسم ضمن تقدیر از همراهی وهمکاری سازمان منطقه آزاد کیش درحمایت از دانشگاهها ومحافل علمی وتخصصی گفت: درطول مدت فعالیتم دراین دانشگاه ودرجزیره کیش بسیاری از مشکلات لاینحل ما توسط مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش رفع شده است.

گفتنی است دراین مراسم دکتر مظفری به عنوان رییس جدید پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف معرفی واز زحمات دکتر غلامی ریاست قبلی این دانشگاه تقدیر وتشکر شد.