برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد در شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، کارگاه آموزشی آشنایی با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد ویژه کارکنان شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، هدف از برگزاری این کارگاه یک روزه آشنایی بیشتر خانواده‌ها با عوارض، آسیب‌های مواد مخدر و پیشگیری از این پدیده خانمانسوز است.

در این کارگاه، سرهنگ فرامرزی رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر کیش در خصوص آثار و عوارض سوء مصرف انواع مواد مخدر، رفتارهای پر خطر و پیامدهای منفی جسمانی و روانی آن و ارتقای آگاهی در مورد عوامل زمینه‌ ساز و آشکار کننده اعتیاد به مواد سخنرانی کرد.

شایان ذکر است، کارگاه مذکور با همکاری مشترک شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی کیش و اداره بهزیستی کیش بر پا شد.