معرفی نفرات برتر مسابقات نجات غریق بانوان کیش در جام رمضان

مسابقات نجات غریق بانوان در 3 رده سنی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، مسابقات نجات غریق بانوان، با حضور14  ورزشکار  در 3 رده  سنی برگزار شد و شناگران در دو ماده 100 متر با مانع و 50 متر حمل آدمک در استخر کرانه به مصاف هم رفتند.

در پایان این رقابت ها نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.

100 متر با مانع رده سنی 16 تا 20 سال                                                                        

ترانه فعال               مقام اول

شقایق دلیری          مقام دوم

نگین شاهرخیان      مقام سوم

100 متر با مانع رده سنی 21 تا 32 سال

نادیا احمدی               مقام اول

الهام مهرابی مقدم       مقام دوم

راضیه فتحی              مقام سوم

100 متر با مانع رده سنی 33 سال به بالا

عسل باقری               مقام اول

زهرا سالاری            مقام دوم

سمیره دمی زاده       مقام سوم

50 متر حمل آدمک رده سنی 16 تا 20 سال

ترانه فعال                 مقام اول

شقایق دلیری            مقام دوم

نگین شاهرخیان       مقام سوم

50 متر حمل آدمک رده سنی 21 تا 30 سال

نادیا احمدی                مقام اول

الهام مهرابی مقدم       مقام دوم

راضیه فتحی              مقام سوم

50 متر حمل آدمک رده سنی 33  سال  به بالا

عسل  باقری                مقام اول

سمیره دمی زاده         مقام دوم

زهرا سالاری             مقام سوم