انتصابات جدید در معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

با حکم مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش دو انتصاب جدید در معاونت گردشگری صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش با حکم دکترغلامحسین مظفری رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، آقای علی ابراهیمی معینی به عنوان سرپرست مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری و آقای مهران سوخکیان به سمت سرپرست مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگری منصوب شدند.