تحقق طرحهای عمرانی یکی از بخش‌های اصلی فرآیند رشد و توسعه جوامع در جهان امروز به شمار می آید. از زمان پیدایش تا مراحل توجیه فنی و اقتصادی، مطالعه و طراحی، اجرا و سپس بهره‌برداری و نگهداری طرحهای عمرانی، مشاوران در قالب یک مجموعه متفکر، دارای نقش عمده و سرنوشت ساز می‌باشند. به‌همین منظور معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد به منظور شناسایی و بهره‌مندی مشاوران ذی‌صلاح در زمینه‌های ذیل اقدام نماید.

معماری

شهرسازی

طراحی داخلی

فرودگاه

ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

نقشه برداری

زیباسازی شهری

مهندسی محیط

ترافیک و حمل و نقل شهری

لذا مهندسان مشاور دارای رتبه یک و یا دو در زمینه های فوق میتوانند موارد ذیل را جهت اعلام همکاری حداكثر تا تاريخ 20/آذرماه سال جاری به آدرس: کیش خیابان سنایی سازمان منطقه آزاد کیش – معاونت عمرانی و زیربنایی (076-4424621) ارسال نمایند.

  • سوابق تحصيلي و توان فني و اجرايي مديران ، مشاوران وكارشناسان

  • پيشينه ، سوابق وتوان فني ، اجرايي و مديريتي

  • دوره‏ هاي آموزشي و مدارك معتبرآموزشي مديران و كارشناسان

  • تجربه استفاده از همكار/ مشاور خارجي

  • داشتن سوابق در زمينه خدمات مرتبط)بيان مشخصات اين سوابق ضروري است(

  • داشتن تجربه در ارائه روش يا متدولوژي خاص

  • امكانات و توانايي‏هاي ويژه پيشنهاددهنده دراجراي پروژه

  • تجربه انتقال دانش فني به تيم كارفرما

ارزيابي كيفي جهت تهيه ليست كوتاه معتبر است. ارسال اسناد و مدارک هيچ گونه تعهدي به لحاظ دعوت و انتخاب مشاوران براي سازمان منطقه آزاد کیش ايجاد نمی نماید.