امیر عرب به عنوان رئیس هیات مدیره موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش منصوب شد

رئیس هیئت مدیره موسسه ورزش و تفریحات سالم منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در جلسه هیئت مدیره موسسه ورزش در و با رأی اعضای هیئت مدیره امیرعرب به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه ورزش و تفریحات سالم منصوب شد.