آغاز عمليات توسعه فضاهاي درماني بيمارستان فوق تخصصی کیش

توسعه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش با عمليات بتن ريزي و فوندانسيون يك واحد ساختماني جديد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش توسعه  زير ساختي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي  جزیره کیش، يكشنبه 15 مردادماه با عمليات بتن ريزي و فوندانسيون ساختمان مجاور بخش درماني آغاز شد.

به این منظور واحد هاي پشتيباني و اداري مالي بيمارستان به ساختمان جديد منتقل شده و فضاهاي درماني و كلينيك توسعه مي يابد.

برپايه اين گزارش طي شش ماه گذشته طراحي و نقشه كشي ساختمان بيمارستان به پايان رسيد و اينك پس از اتمام گود برداري، عمليات پي كني و بتن ريزي ساختمان آغاز می شود که ضمن انجام اين طرح توسعه اي، بيش از هزار متر مربع به زير بناي ساختمان بيمارستان افزوده می شود.

همچنین  با انتقال بخش هاي غير درماني ولاندري به اين فضاها بخش اطفال و NICU گسترش مي يابد. علاوه بر اين ، ساخت بخش بازتواني شامل فيزيوتراپي و طب فيزيكي و همينطور پست سي سي يو و پست آي سي يو در فضا هاي مشخص شده موجب گسترش بخش درماني می شود.

با محاسبات انجام شده انتظار مي رود تا پايان سال جاري ساختمان مورد نظر تكميل و آماده بهره برداري باشد.