بیمارستان فوق تخصصی کیش چهارمين بيمارستان مجهز به هلی پد استاندارد بیمارستانی در کشور

چهارمين هلي پد استاندارد بيمارستاني كشور در بیمارستان فوق تخصصی جزيره كيش راه اندازي شد.


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش دوره آموزشيHLO" اصول مديريت هلي كوپتر ها در پدهاي بيمارستاني" زير نظر سازمان هواپيمايي كشوري با هدف استاندارد سازي زير ساخت هلي پد بورد بيمارستان كيش، افزايش ضريب ايمني، دانش كاركنان بخش هاي مختلف مرتبط با فرود بيمارستاني در محور هاي قوانين و مقررات ارتباطات راديويي، هواشناسي هوايي، ايمني در پد فرود، اطفاء حريق هلي كوپتر و روش هاي نجات نفرات خدمه پروازي در حال برگزاري است.

پرسنل پرستاري، پزشكان و كاركنان بيمارستان كيش نيز با شركت در دوره 160 ساعته ويژه اصول مديريت هلي كوپترها در پد هاي فرود بيمارستاني(HLO)و گذراندن آزمون این دوره که زير نظر سازمان هواپيمايي كشوري برگزار می شود اعتبارنامه استانداردICAOسازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی دريافت می کنند.

از دید سازمان هواپيمايي كشوری هلي پد بيمارستان كيش واجد شرايط لازم جهت دريافت استاندارد جهانيICAOاست و چهارمين بيمارستان موفق كشور در کسب گواهينامه بين المللي اصول مديريت هلي كوپتر ها در پدهاي بيمارستاني است.

با ثبت اين هلي پد در نقشه هاي هوانوردي بين المللي و دارا بودن گواهينامه ویژه ، بيمارستان كيش پس از بيمارستان هاي بقيه الله تهران، دنا شيراز و بيمارستان رشت چهارمين بيمارستان کشورمان در ميزبانی از انواع بال گرد هاي امدادي است.

گفتنی است داشتن پد فرود بيمارستاني استاندارد يكي از مهمترين سرمايه هاي خدمات درماني در شهرها به خصوص در زمان بحران محسوب می شود.