انجام نخستين عمل جراحي سرطان تيروييد در مركز درمان سرطان كيش KCC

نخستين عمل جراحي سرطان تيروييد در مركز درمان سرطان كيش kcc با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مركز درمان سرطان كيش دومين عمل جراحي خود را با موفقيت به پايان رساند.

در اين جراحي با حضور دكتر حميدرضا عباسي و دكتر شهرام بلند پرواز دو تن از اساتيد و پزشكان فوق تخصص جراحي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بيمار 37 ساله اي كه مبتلا به سرطان تيروييد بود مورد جراحي قرار گرفت.

سرطان اين بيمار در هفته هاي گذشته در كلينيك بيمارستان كيش  توسط فوق تخصص غدد تشخيص داده شده بود و طي عمل يك ساعته در بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش توسط تيم جراحي تيروييد KCC جراحي شد.

با تاييد دكتر  حميدرضا عباسي و دكتر شهرام بلند پرواز اين جراحي با موفقيت انجام شده است و بيمار پس از يك شبانه روز مراقبت در بيمارستان كيش مرخص مي شود.

گفتني است مركز بين المللي سرطان كيش KCC با تاكيد مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش از اواخر اسفند ماه آغاز به كار كرده است  و با همكاري پزشكان فوق تخصص مطرح ايراني و خارج از كشور پذيراي بيماران سرطاني نيازمند به جراحي است.

متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات و پذيرش در مركز درمان سرطان كيش با مراجعه به سايت بيمارستان كيش به آدرسwww.kishhospitalfz.com  در بخش پذيرش بيماران بين المللي مدارك و مستندات خود را به اين مركز ارائه دهند و در نوبت مراجعه قرار گيرند.

ياد آور مي شود نخستين جراحي مركز درمان سرطان كيش هم با حضور پروفسور جوان ارولورژيست ايراني صاحب نام و تيم حاذق پزشكي دو ماه پيش با موفقيت بر روي يك بيمار با سرطان پروستات انجام شد.