انتصاب روسای جدید کمیته های هیات فوتبال منطقه آزاد کیش

طی احکام جداگانه ای روسای جدید کمیته های هیات فوتبال منطقه آزاد کیش منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در احکام صادر شده از سوی امیر عرب رئیس هیات فوتبال منطقه آزاد کیش کیوان امیری به عنوان رئیس کمیته انضباطی، یوسف اکبری به عنوان رئیس کمیته اجرایی و مسابقات، مهدی اکباتانی به عنوان رئیس کمیته بازرگانی و تبلیغات، عبدالرحمن ارزانی به عنوان رئیس کمیته آموزش، موسی واعظ به عنوان رئیس کمیته جوانان، مریم صارمی به عنوان رئیس کمیته بانوان هیات فوتبال منطقه آزاد کیش و نادر آبیاری که پیش از این به عنوان سرپرست کمیته داوران هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش فعالیت داشت به عنوان رئیس کمیته داوران منصوب شدند.

در احکام صادره از سوی امیر عرب خطاب به رؤسای کمیته های هیات فوتبال کیش آمده است: امید است با برنامه‌ریزی و استفاده از همه ظرفیت های موجود در جهت توسعه و ایجاد تحول در فوتبال کیش موفق باشید.