بسمه تعالي

فراخوان عمومي

(مشاركت)

به اطلاع مي رساند بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش در راستاي ارائه هرچه بهتر خدمات درماني جهت راه اندازي و توسعه برخي از واحدهاي درماني، قرارداد مشاركت با واجدين شرايط بخش خصوصي منعقد مي نمايد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و تحويل مدارك با شماره ذيل تماس حاصل فرماييد.

شماره تماس: 44459418-076

زمان تماس: 12-9 صبح