تصویب تقویم ورزشی کیش در دومین جلسه هیات مدیره موسسه ورزش وتفریحات سالم جزیره

در دومین جلسه هیات مدیره موسسه ورزش وتفریحات سالم کیش تقویم ورزشی جزیره تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در دومین جلسه هیات مدیره موسسه ورزش وتفریحات سالم که با حضور فرشاد کوشا رییس هیات مدیره، حمید استیلی نایب رییس، زهرا نعمتی و حسین آسمانی اعضا و علی اسدی پویا دبیر هیات ، محمود افشار دوست سرپرست موسسه ورزش وتفریحات سالم و بهرام افشار زاده مشاور ورزش مدیرعامل برگزار شد ضمن تصویب تقویم ورزشی جزیره کیش در خصوص بودجه، بازسازی، تعمیر وبهسازی اماکن وتجهیزات ورزشی بحث و تبادل نظر شد .

فرشاد کوشا دراین نشست استاندارد سازی اماکن وتجهیزات ورزشی را یکی از موضوعات مهم برای توسعه ورزش کیش برشمرد و گفت : با توجه به اهمیت جذب گردشگر ورزشی باید درخصوص کسب گواهی های بین المللی برای اماکن ورزشی کیش اقدام کنیم که این موضوع دردستور کار قرار دارد.

اعطای کمک هزینه به ورزشکاران عازم مسابقات المپیک آسیایی جاکارتا از دیگر موضوعات مورد بررسی دراین نشست بود.