شماره ف/ع/01/97

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش در نظر دارد به منظور تشخیص صلاحیت و شناسایی مشاور جهت تهیه و تدوین طرح جامع و تفصیلی تبلیغات محیطی و همچنین ساماندهی تبلیغات موجود در سطح جزیره زیبای کیش، بر اساس شرح خدمات اعلامی (به شرح مندرج در سایت سازمان منطقه آزاد کیش به نشانی www.kish.ir و سایت شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به نشانی www.urban.kish.ir ) اقدام نماید، لذا بر این اساس از کلیه مشاورانی که در زمینه های امور رسانه و تبلیغات محیطی دارای تخصص می باشند دعوت بعمل می‌آید در صورت تمایل به همکاری ضمن اعلام آمادگی به صورت مکتوب نسبت به ارائه طرح پیشنهادی بر اساس شرح خدمات درخواستی و مستندات مربوطه (شامل برآورد، تهیه و اجرای طرح به تفکیک شرح فعالیت ها، مدت زمان تهیه طرح، معرفی شرکت، افراد کلیدی، فهرست تجهیزات و امکانات و کلیه سوابق مرتبط (علی الخصوص در 5 سال گذشته)) اقدام نمایند.

  • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد: ساعت 15 مورخ 23/03/1397

  • محل تحویل مدارک:

  • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش - تلفن 44421380- 076

  • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)-  نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف تلفن: 88780747– 021

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده نسبت به ارزیابی متقاضیان و تعیین اشخاص واجد شرایط مطابق ضوابط مربوطه اقدام خواهد نمود. بدیهی است شرکت در رد يا قبول هر يک از درخواست ها مخير خواهد بود و ارائه پيشنهاد و ارسال اسناد فراخوان برای متقاضیان هيچگونه حقی ايجاد نخواهد کرد.

متقاضيان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس بگیرند.

                                                                                    شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش


شرح کلی خدمات فراخوان