كارگاه يك روزه پرستاري درکیش برگزار شد

پرستاران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش در دوره باز آموزي ويژه فرآيند و گزارش نويسي در پرستاري شركت كردند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، كارگاه باز آموزي فرآيند پرستاري به منظور به روز رسانی دانش پرستاري و بهبود كيفيت مراقبت هاي پزشكي در بيمارستان كيش برگزار شد.

در اين كارگاه يك روزه دكتر صديقه سالمي عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران و مدرس انجمن پرستاري جراحي قلب ايران در دو نوبت صبح و عصر در خصوص فرآيند پرستاري و گزارش نويسي در پرستاري به عنوان دو محور عملياتي اساسي در بيمارستان ها مطالبی را ارائه کرد.

دوره هاي باز آموزي پرستاري به هدف آموزش آخرین دستاوردهای درمانی و مراقبتی سالانه در چند نوبت توسط سازمان نظام پرستاري كل كشور برگزار مي شود.

ارائه نكات كليدي و اساسي در فرآيند خدمات رساني به بيماران و آموزش به روزترين اطلاعات در زمينه حفاظت و مراقبت از بيماران بستري طي روند درمان از مهمترین محورهای این دوره آموزشی است.

گفتني است طي برنامه ريزي هاي انجام شده بر مبناي نياز سنجي داخلي و هماهنگي هاي به عمل آمده بين بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش و انجمن پرستاري قلب ايران، این كارگاه ها به صورت فصلي با دعوت از اساتيد مجرب و مطرح كشور در كيش برگزار خواهد شد.

گفتنی است بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش با 65 نفر كادر پرستاري در بخش هاي بستري مردان، بستري زنان، ICU، CCU، اتاق عمل، اورژانس و فوريت هاي پزشكي در جزيره كيش به ساكنان و گردشگران خدمات درماني ارايه مي دهد.