سلطاني فر معاون رئيس جمهور:

تحول و رونق گردشگري در كيش مشهود است / تا سال 1404 ايران به كانون گردشگري حلال در دنيا تبديل خواهد شد.

با استفاده بهينه و هدفمند از ظرفيت هاي اقتصادي، گردشگري و اجتماعي و فرهنگي كيش، دكتر مونسان گردشگري اين منطقه را متحول كرده است.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، سلطاني فر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفتگوي تلفني با راديو اقتصاد با تقدير از عملكرد بسيار مثبت دكتر مونسان در جزيره كيش گفت : توسعه زير ساختها در بخش هاي مختلف و استفاده هدفمند از تمامي ظرفيتهاي كيش در بخش هاي اقتصادي ، گردشگري و اجتماعي و فرهنگي سبب شده است گردشگري منطقه در يكي دوسال اخير رونق چشمگيري داشته باشد.

وي ابراز اميدواري كرد ساير مناطق آزاد كشور نيز بتوانند همانند جزيره كيش در مسير توسعه صنعت گردشگري گام بردارند.

معاون رئيس جمهوردر بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه تا سال 1404 ايران به كانون گردشگري حلال در جهان تبديل مي شود گفت : هم اينك مسلمانان و شيعيان سرتاسر جهان ايران را به عنوان مكاني امن و آرام با جاذبه هاي فرهنگي و گردشگري فراوان مي شناسند و به مدد حفظ ارزشهاي والاي انساني و فرهنگ غني ديني كشورما مقصدي ايده آل براي خانواده هاي مسلمان است .

وي افزود : وجود بقاع متبركه حضرت ثامن الحجج و خواهر و برادر گرانقدرشان در مشهد ، قم و شيراز سبب شده است مسلمان زيادي هر ساله به اين سرزمين تاريخي و زيبا سفر كنند كه با لغو تحريم ها به طور قطع شمار اين گردشگران مسلمان كه عازم زيارت قبور مطهر اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در ايران اسلامي هستند افزايش چشمگيري خواهد داشت.

معاون رئيس جمهور همچنين با اشاره به تاثير تدابير دولت يازدهم در رشد گردشگر خارجي گفت : با تاكيد رئيس جمهور مبني بر استفاده از تمام ظرفيت هاي كشور در جهت توسعه گردشگري ، مسافران زيادي براي استفاده از جاذبه هاي متعدد فرهنگي و تاريخي ايران ترغيب شده و ما شاهد افزايش شمار گردشگران ورودي در يكي دو سال اخيرهستيم.

وي با بيان اينكه در حال حاضر آمارگردشگران ورودي 5 ميليون نفر درسال است افزود : بر اساس سند چشم انداز تا سال 1404شمار گردشگران ورودي به 20ميليون گردشگر در سال افزايش مي يابد ودرآمد حاصل از اين تعداد گردشگربيش از 30 ميليارد دلارخواهد بود.

سلطاني فردر خصوص آثار مثبت رفع تحريم ها در گردشگري ايران گفت : با توجه به اينكه تنوع جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي ، طبيعي و اماكن زيارتي و مذهبي و امكانات گردشگري سلامت ،ايران را به مقصدي خاص و ارزشمند براي گردشگران بين المللي تبديل كرده است ، بدون شك آثار مثبت رفع تحريم ها بيش از هر بخش در صنعت گردشگري قابل مشاهده خواهد بود كه اين امر رونق اقتصادي كشور را به همراه دارد.

وي همچنين از تسهيلات جديد دولت براي صدور رواديد در فرودگاه براي گردشگران خارجي خبر داد و گفت : تسهيل روند دريافت رواديد براي گردشگران خارجي ازمهمترين مسائلي است كه بايد به آن توجه داشت و با نگاه ويژه دولت تدبير واميد به مقوله رونق صنعت گردشگري و افزايش تعامل با ساير كشورها ، در حال حاضر براي اتباع 190 كشور ويزاي فرودگاهي 15 روزه صادر مي شود كه تا 15 روز نيز قابل تمديد است كه طبق رايزي هاي كه با هيئت دولت انجام شده تا هفته اينده اين ويزاي فرودگاهي تا 30 روز قابل تمديد خواهد بود.

سلطاني فر افزود : 40 كشورجهان كه بيشتر اروپايي هستند به عنوان كشورهاي هدف گردشگري ايران تعيين شده اند كه بيشترين تمايل رابراي استفاده از جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي واماكن مذهبي ايران اسلامي داشته اند و بر همين اساس تلاش مي كنيم تا در راستاي افزايش جذب گردشگر بزودي صدور رواديد براي اتباع اين كشورها لغو شود.

معاون رئيس جمهور همچنين از صدور ويزاي الكترونيكي تا يك سال آينده خبر داد و گفت : براي عملياتي شدن اين طرح هماهنگي هاي لازم با وزارت امورخارجه بعمل امده كهپس از تصويب دولت در هفته هاي اينده ، صدور رواديد براي گردشگران خارجي به صورت الكترونيكي خواهد بود واجراي اين طرح ظرف يك سال آينده تحول بزرگي در جذب گردشگرخواهد بود.

سلطاني فر استاندارد سازي فضا هاي اقامتي ، توسعه و ارتقاء كمي كيفي شبكه حمل و نقل هوايي و ارتقاء سطح علمي و توانمند سازي نيروي انساني در بخش ارائه خدمات گردشگري رااز مهم ترين برنامه هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور برشمرد .