مدت اعتبار مجوز رسانه های مکتوب در جزیره کیش به سه سال افزایش یافت

بنا به پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و تأیید دکتر انصاری لاری مدیر عامل این سازمان، مدت اعتبار مجوز رسانه‌های مکتوب جزیره کیش به سه سال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های جدی مطبوعات و رسانه‌های مکتوب جزیره کیش، مدت اعتبار مجوزهای صادره است، با پیشنهاد دکتر سعید پورعلی و تأیید دکتر انصاری لاری در راستای تسهیل امور به منظور ایجاد فضایی آرام برای فعالیت فرهنگ، هنر و رسانه کیش، مدت اعتبار مجوز رسانه‌های مکتوب به سال افزایش یافت.

بنا بر همین گزارش مدت اعتبار مجوز رسانه‌های مکتوب تا قبل از این، یک سال بوده است.

یادآور می‌شود مجوز فعالیت رسانه‌ها و نشریات در جزیره کیش از طریق معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش صادرمی‌شود.