انتصاب رییس هیئت شطرنج کیش

رییس هیئت شطرنج جزیره کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی حکمی از سوی مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج، مسیح اله صفا به عنوان رئیس هیات شطرنج در منطقه آزاد کیش منصوب شد.