اقتصاد سبز، محور برنامه های مناطق آزاد است

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اقتصاد سبز و توجه به اصول زیست محیطی مهمترین محور فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد است.

به گزارش فرینا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی بانک در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مناطق آزاد با سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بدلیل اهمیت و ترجیح مسایل زیست محیطی در فعالیت های مناطق آزاد و اینکه نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقتصاد سبز توجه ویژه ای داریم با سازمان محیط زیست برای همکاری بیشتر تفاهم کردیم.

وی افزود: گرچه خوشبختانه مناطق آزاد بستر مناسبی برای فعالیتهای توسعه ای ، سرمایه ای و صادرات فراهم کرده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف کلان اقتصادی مد نظر کشور داریم و گامهایی که در مسیر رشد برداشته ایم، مهم اما ناکافی است.

وی همچنین گفت: برای توسعه پایدار و تحقق اقتصاد سبز، نیاز بیشتری به رعایت مقررات زیست محیطی وجود دارد و با اینکه قبلا هم این اصول و مقررات رعایت می شد اما تاخیر سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به استعلامات و صدور مجوزها، سرمایه گذاران را با ابهام روبرو می کرد و ضرورت داشت که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در قالب کارگروه مشترکی، این روند را تسریع کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بر اساس این تفاهم نامه، از ظرفیت های موجود و کارشناسان سازمان محیط زیست استفاده بیشتری می شود تا فعالیت های داخل مناطق آزاد تسریع یابد و بسترها، بهتر از قبل در اختیار سرمایه گذاران فراهم شود.

وی آموزش و تحقیق و همچنین تعیین تکلیف مناطق متداخل زیست بوم ها با مناطق آزاد را از جمله بندهای این تفاهم نامه دانست و افزود: مهمترین پیام این طرح، سرعت دادن به طرح هایی است که باید در مناطق آزاد با رعایت اصول زیست محیطی انجام شود و از این پس، اجرای طرح ها با حفظ شرایط زیست محیطی سرعت بیشتری خواهد یافت.