به دليل عدم رعايت ضوابط قانوني و حقوق مسافران و گردشگران ؛

پروانه بهره برداري سه شركت خدمات مسافرتي و گردشگري در كيش لغو شد

باتوجه به تخلفات صورت گرفته و به دليل عدم رعايت ضوابط قانوني وحقوق مسافران و گردشگران، پروانه بهره برداري سه شركت خدمات مسافرتي و گردشگري در كيش لغو شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌ الملل سازمان منطقه آزاد كيش، باتوجه به نظارت و پيگيري همه جانبه معاونت گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش بر خدمات دهی مراكز گردشگري و با توجه به تخلفات صورت گرفته، پروانه بهره برداري شركت خدمات مسافرتي و جهانگردي پرواز سبز كيش، شركت خدمات مسافرتي و گردشگري حسيبا گشت كيش و شركت خدمات مسافرتي و گردشگري پادير ماراوياي كيش لغو شد.

ياد آور مي‌شود، پروانه بهره برداري شركت‌هاي مذكور پس از چند بار اخطار به دلیل عدم توجه به اصلاح موارد و ضوابط قانونی قید شده لغو شد.