استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با هدف شفاف سازی هر چه بیشتر فرایندهای اجرایی و بهبود مستمر سطح خدمات و افزایش رضایت تمامی ذینفعان، موفق به اخذ استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ضمن انتخاب مشاور جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای اهداف، شرح وظایف و اختیارات مندرج در اساسنامه و برنامه جامع راهبردی، فرایندهای تمام سطوح شرکت را شناسایی کرده و پس از تعیین تأثیرات متقابل این فرایندها، معیارها و روش های پایش و ارزیابی اثربخشی سیستم تدوین شد.

بنا بر این گزارش، این شرکت در سه بخش استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015، مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری  ISO10002:2014و مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریانISO10004:2012   موفق به اخذ تأییدیه نهایی نماینده شرکت ACM کشور انگلستان شد.

در نتیجه تمامی این فعالیت های پژوهشی و کارشناسی، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش موفق به تدوین برنامه جامع راهبردی  منطبق بر سیاست های کلی مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر خلاقیت و نوآوری در جهت تحول جزیره کیش و بکار گیری کامل سیستم مدیریت کیفیت در این شرکت شد.

 شایان ذکر است، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، از سال گذشته با هدف بسترسازی و رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی و بازرگانی منطقه آزاد کیش از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی، تمامی فرایندهای اجرایی و وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت، را بررسی کرده و پس از شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش رو با بهره گیری از دانش و تجربه مشاوران مجرب دانشگاهی، برنامه جامع استراتژیک در سطح کلان تهیه کرد. این روند منجربه تدوین بیانه ماموریت، ارزشهای محوری و چشم انداز تبدیل منطقه آزاد کیش به قطب نو آوری در سرمایه گذاری اقتصادی و کسب و کار شد.