ضمن عرض تسلیت به خانواده بزرگ تامین اجتماعی در غم فقدان مدیر عامل این سازمان، جناب آقای دکتر سید تقی نوربخش و ابراز همدردی و همراهی در این ضایعه دردناک، به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیئت امنا بیمارستان کیش و با توجه به وعده مساعد مسئولان استانی و کشوری سازمان تامین اجتماعی و تعهد ایشان در خصوص پرداخت مطالبات بیمارستان کیش ، تا اطلاع ثانوی عدم ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی منتفی شد.