بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ازمبادی خروجی وکمپینگ نوروزی

دکتر مونسان با هدف نظارت بر نحوه خدمات رسانی به گردشگران درروزهای پایانی تعطیلات نوروزی از مبادی خروجی وکمپینگ نوروزی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ دکتر مونسان پنج شنبه 13 فروردین از کمپینگ نوروزی٫بندرگاه وفرودگاه کیش بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید برادامه روند خدمات رسانی به گردشگران تا خروج همه مسافران با رضایتمندی وبا اشاره  به شرایط نامساعد جوی که تا پیش از ظهر 13 فروردین برکیش حاکم بود گفت: با اتمام این وضعیت پروازها به شهرهای مختلف برقرارشد و انتقال مسافران از طریق هوایی به سرعت درحال انجام است.

وی افزود: درمسیر دریایی به دلیل شرایط نامناسب دریا امکان خروج خودرو ومسافران نیست وباهدف ارائه خدمات به مسافران کمپ ورزشگاه المپیک پذیرای این گردشگران است.

دکتر مونسان درپایان٫ روز 13 فروردین را روز آشتی با طبیعت دانست وگفت : گردشگران وشهروندان جزیره کیش باید ضمن بهره مندی از مواهب زیبای طبیعی این جزیره٫ درحفظ ونگهداری محیط زیست کوشا باشند.